Skoči na glavno vsebino

Podatki o programu Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja

Naziv operacije: Digitalizacija za odprto znanost – Vzpostavitev hrbteničnega omrežja (IRU)

Upravičenec: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana

Obdobje izvajanja operacije: 2022, 2023


Cilji programa: Namen projekta Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja (IRU) je bila vzpostavitev ultra zmogljivih komunikacijskih povezav za potrebe javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji, ki temeljijo na tehnologiji optičnih vodov in omogočajo nadgradnjo zmogljivosti povezovanja, glede na potrebe javnih raziskovalnih organizacij. Povezave so vzpostavljene na način, ki omogoča tudi dolgotrajno finančno varnost infrastrukturnih in raziskovalnih javnih zavodov na področju komunikacijske povezanosti z mednarodnim raziskovalnim in izobraževalnim omrežjem. Cilj projekta, da do konca leta 2023 Arnes vzpostavi najmanj 40 medkrajevnih optičnih povezav z zmogljivostjo 100 Gb/s, ki povezujejo vsaj 75 % vseh javnih raziskovalnih organizacij, skupaj z nakupom aktivne opreme, je dosežen.

Skupna vrednost programa je znašala 10.000.000,84 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost so znašala 8.196.722 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Vprašanja o projektu pošljite na e-poštni naslov noo@arnes.si ali pokličite na telefonsko številko (01) 479 88 55.

Višja zanesljivost delovanja in podlaga za povezave do 800 Gb/s

Izvedena posodobitev optične hrbtenice omrežja ARNES za javne organizacija prinaša izjemen doprinos v obliki še bolj stabilnega delovanja medkrajevnih optičnih povezav, višje stopnje zanesljivosti delovanja in je zdaj z dvovlakenskimi povezavami odlična podlaga za vzpostavljanje novih, bistveno hitrejših povezav med vozlišči omrežja ARNES s hitrostmi od 100 Gb/s do 400 Gb/s ter pripravljenostjo na nove tehnologije s hitrostmi do 800 Gb/s.

40 novih medkrajevnih povezav

S sredstvi NOO je bilo vzpostavljenih 40 novih medkrajevnih povezav med vozlišči omrežja ARNES, ki so bile realizirane pri različnih ponudnikih optičnih vlaken. Vsa vozlišča so zdaj povezana v optične zanke, njihovo delovanje pa je bistveno bolj odporno na morebitne prekinitve posameznih medkrajevnih povezav.

Velik pomen za Slovenijo v mednarodnem raziskovalnem okolju

Projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev hrbteničnega omrežja je ob prispevku k redundanci, večji zanesljivosti in zmogljivosti hrbteničnega omrežja ARNES prispeval tudi k večji vidnosti Slovenije v mednarodnem raziskovalnem okolju, saj so v širšem kontekstu z vozliščem GÉANT v Ljubljani omogočene še bolj zmogljive povezave za številne mednarodne znanstveno-raziskovalne projekte. Ob organizacijah s področja izobraževanja in kulture so z novimi povezavami povezane vse slovenske javne raziskovalne organizacije.

Arnes je izvedel cilje NOO z javnim naročilom nakupa neodtujljive pravice do uporabe, s kratico IRU (angl. indefeasible right of use), ki predstavlja nepreklicno pravico uporabe kupljenih optičnih vlaken za obdobje petnajstih let.

Manjši stroški in pomemben prispevek k digitalnemu prehodu

Predvsem nas na Arnesu veseli, da uspešno izveden projekt kot celota skupaj z ekonomskim učinkom v obliki optimizacije stroška vzdrževanja omrežja in tehničnimi izpopolnitvami prispeva k celovitemu digitalnemu prehodu na področju raziskovanja v Sloveniji.

Projekt je bil uvrščen v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga sofinancirata Evropska unija – NextGenerationEU in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Topografija vozlišč pred letom 2023

Topografija vozlišč po zaključku projekta v letu 2023

 

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)