Skoči na glavno vsebino

Novo leto, nov Moodle 4.1!

četrtek, 12. 1. 2023 14:53

Ob zaključku leta 2022 so na Moodlu nadgradili različico Moodle LMS (Sistem za upravljanje učenja Moodle) na 4.1. Nadgradnja je prinesla tudi kar nekaj izboljšav in novosti, ki jih bomo predstavili spodaj, in bodo uporabnikom Arnes Učilnic in skupnosti SIO na voljo predvidoma do konca poletja 2023. 

Izboljšava uporabniške izkušnje pri delu z dejavnostjo Zbirka podatkov

Z nadgradnjo so na Moodlu osvežili izgled dejavnosti Zbirka podatkov (Database), ki je raznoliko orodje za zbiranje in hranjenje podatkov. Tako so zdaj dodali novo začetno stran pri tej dejavnosti, ki poskrbi za boljšo preglednost.

DatabaseSetupPreset.png
Začetna stran dejavnosti Zbirka podatkov v Moodle 4.1.

Zbirki podatkov so dodali tudi tri nove predloge, iz katerih lahko izhajate, ko sestavljate dejavnost. Tako lahko izberete eno od treh novih predlog zbirke podatkov, ki vam lahko služijo kot galerija slik (Image Gallery), dnevnik (Journal) ali pa kot zbirka idej ali povratnih informacij (Proposals).

DBPresets.png
Tri nove predloge za oblikovanje Zbirke podatkov v Moodle 4.1.

V navezavi s prejšnjo izboljšavo so dodali tudi možnost predogleda določene predloge. Tako si vnaprej ogledate, če predloga ustreza vašim pričakovanjem ali zahtevam, še preden sestavite celotno dejavnost.

PresetPreview.png
Predogled zbirke podatkov s predlogo zbirke slik.

Ob tem pa je bila znotraj te dejavnosti izboljšana preglednost potrjevanja oddaje vsebine. Zdaj je jasno prikazano, katere vsebine še potrebujejo potrditev. Naknadno lahko tudi odvzamete ali spremenite potrditev.

ApprovalStatus.png

Prikaz vsebine z označenim čakanjem na potrditev.

Izboljšava uporabniške izkušnje pri dejavnosti Redovalnica

Zdaj lahko v dejavnosti Redovalnica izberete redovalnico za posameznega udeleženca ali skupino udeležencev za lažji pregled.

SearchSingleView.png
Izbira pregleda po skupini.

Ob pregledu redovalnice posameznega udeleženca je zdaj na voljo tudi zapiranje podoken za lažji pregled.

CollapseUserReport.png
Pregled redovalnice za udeleženca

Dodana je bila tudi nova funkcionalnost pregleda celotne redovalnice skupaj s poročilom.

GradeSummary.png
Pregled redovalnice

Nenazadnje pa so za dejavnost Redovalnica dodali še možnost dodajanja novih ocen. Do zdaj je bilo število mogočih različnih ocen omejeno, zdaj pa lahko dodate dodatna polja za nove ocene.

ExtraGradeLetters.png
Dodajanje novih ocen.

Izboljšave zbirke vprašanj

Zbirka vprašanj je pridobila kar nekaj dobrodošlih izboljšav, med prvimi je ta, da lahko zdaj neposredno iz zbirke vprašanj ob ogledu seznama vprašanj spreminjate naslove oziroma interne ID-je posameznega vprašanja.

InlineQuestionEdit.png
Popravljanje imen vprašanj znotraj zbirke vprašanj.

Poleg tega sta zdaj v zbirki vprašanj na voljo dva nova stolpca, kjer lahko vidimo, kdaj je bilo vprašanje nazadnje uporabljeno, kdaj je bilo nazadnje spremenjeno in kdo ga je spreminjal.

LastUsedModified.png
Dva nova stolpca s podatki o spremembah vprašanj

Izboljšave za izdelavo poročil

Moodle 4.1 je prinesel tudi nekaj izboljšav za izdelavo poročil dejavnosti. Med drugim je zdaj na voljo več predlog, po katerih lahko sestavimo poročilo o dejavnosti.

ReportSources.png
Prikaz predlog za izdelavo poročila.

Poleg tega je zdaj mogoče omejiti število poročil po meri, kar lahko pripomore k boljšemu delovanju sistema. Poleg tega pa lahko tudi onemogočite sprotno spreminjanje poročila (live editing).

Custom report settings.png
Navodila za poročila po meri

Novo za vse

Vašemu osebnemu profilu je mogoče dodati med podatki tudi časovni pas, v katerega sodite.

ProfileTimezone.png
Prikaz časovnega pasu na profilu

Med možnimi jeziki lahko vključite možnost, da se celotna aktivnost prevede v izbran jezik.

ActivityForceLanguage.png
Pogled izbire jezika, ki bo uporabljen znotraj dejavnosti.

Omenjene posodobitve v Arnes Učilnice in v skupnosti SIO prihajajo poleti. Natančnejši podatki o vseh izboljšavah so na voljo na povezavi https://moodledev.io/general/releases/4.1., za pregled izboljšav si lahko ogledate tudi serijo posnetkov na YouTube o Moodle 4.1..

Glavni vir podatkov in slik prispevka je spletna stran: docs.moodle.org/401/en/New_features.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)