Skoči na glavno vsebino

Institutions that are eligible for cloud services

Datasheet: Institutions eligible for cloud services

 

The list of institutions:

Slovensko ljudsko gledališče Celje
Slovensko narodno gledališče Drama
Lutkovno gledališče Ljubljana
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
SNG Nova Gorica
Slovensko narodno gledališče Opera in balet
Teater Gromki
Mestno gledališče Ptuj
Slovensko narodno gledališče Maribor
Slovenska filharmonija
Mestno gledališče Ljubljansko
Koreodrama Ljubljana
Lutkovno gledališče Jože Pengov
Šentjakobsko gledališče
MUZEUM, Ljubljana
Prešernovo gledališče Kranj
Slovensko komorno gledališče
Gledališče Glej
Lutkovno gledališče Maribor
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
Plesno gledališče Celje
Gledališče Koper
Zavod Udarnik Maribor
SNG opera in balet, Gledališki atelje
Pokrajinski arhiv Koper
Mestna knjižnica Izola
Mestna knjižnica Piran
Knjižnica dr.Toneta Pretnarja
Matična knjižnica Kamnik
Knjižnica Logatec
Zgodovinski arhiv Ptuj
Goriška knjižnica Franceta Bevka
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Arhiv republike Slovenije
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Univerza v Ljubljani Centralna tehniška knjižnica
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Šiška
Knjižnica Domžale
Knjižnica Laško
Občinska knjižnica Jesenice, enota Kranjska Gora
Mariborska knjižnica
Občinska knjižnica Jesenice
Pokrajinski arhiv Maribor
Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota Škofja Loka
Mestna knjižnica Ljubljana – Slovanska knjižnica
Zgodovinski arhiv v Celju
DPD Svoboda Anhovo Knjižnica
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Bežigrad
Knjižnica Ksaverja Meška
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
Osrednja knjižnica Celje
Ljudska knjižnica Metlika
Pokrajinska in študijska knjižnica
Kosovelova knjižnica
Zavod za kulturne prireditve
Mestna knjižnica Kranj
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Knjižnica Črnomelj
KNJIŽNICA MILETA KLOPČIČA ZAGORJE OB SAVI ENOTA IZLAKE
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc
Valvasorjeva knjižnica Krško
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Idriji
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v Novem mestu
Knjižnica Velenje
Knjižnica Makse Samsa
Knjižnica Radlje ob Dravi, enota Muta
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Knjižnica Litija
Knjižnica Lendava
Knjižnica Logatec, Krajevna knjižnica Rovte
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Splošna knjižnjica Ljutomer
Knjižnica Dravograd
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
LJUDSKA UNIVERZA Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Gornja Radgona
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Ljudska univerza Rogaška Slatina, Občinska matična knjižnica Šmarje pri Jelšah
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Osrednja knjižnica Mozirje
Knjižnica Rogaška Slatina
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Knjižnica Lenart
Knjižnica Kočevje
Mestna knjižnica Grosuplje
Knjižnica Jože Mazovec
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Cankarjeva knjižnica
Knjižnica Miklova hiša Ribnica
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Knjižnica Šentjur
Knjižnica Mirana Jarca
Knjižnica Brežice
Knjižnica Bena Zupančiča
Kulturno prireditveni center, Narodni dom
Knjižnica Franca Ksavra Meška
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, oddelek Bovec
Osrednja knjižnica Celje, oddelek Vojnik
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) – enota narodna bibliografija
Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Fužine
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Jožeta Mazovca – Knjižnica Polje
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Jožeta Mazovca – Zalog
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Jarše
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Rudnik
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Brdo
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Dobrova
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Ig
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Škofljica
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Knjižnica Frana Levstika
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Šentvid
Knjižnica Medvode
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Šiška – podružnica Vodice
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Gameljne
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Šiška – Valentin Vodnik
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča – Delavska
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča – Pionirska
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča – Mestna
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Poljane
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Dr. France Škerl
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Črnuče
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Glinškova ploščad
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Savsko naselje
Mestna knjižnica Kranj – Študijski oddelek
Mestna knjižnica Kranj – Splošni oddelek
Mestna knjižnica Kranj – Pionirski oddelek
Mestna knjižnica Kranj – Stražišče
Mestna knjižnica Kranj – Naklo
Mestna knjižnica Kranj – Šenčur
Mestna knjižnica Kranj – Preddvor
Mestna knjižnica Kranj – Jezersko
Mestna knjižnica Kranj – Cerklje
Mariborska knjižnica – Pionirska Rotovž
Mariborska knjižnica – Nova vas-odrasli
Mariborska knjižnica – Nova vas-pionirji
Mariborska knjižnica – Tabor-odrasli
Mariborska knjižnica – Tabor-pionirji
Mariborska knjižnica – Tezno
Mariborska knjižnica – Knjižnica Janka Glazerja (Ruše)
Mariborska knjižnica – Pobrežje
Mariborska knjižnica – Studenci
Mariborska knjižnica – Pesnica
Mariborska knjižnica – Šentilj
Mariborska knjižnica – Pekre
Mariborska knjižnica – Hoče
Mariborska knjižnica – Kamnica
Mariborska knjižnica – Lovrenc na Pohorju
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Pionirska
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Prevalje
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Črna
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Mežica
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Kotlje
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Žerjav
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Leše
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Podpeca
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika – Strojnska reka
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Knjižna Ivana Potrča – Ljudski oddelek
Osrednja knjižnica Celje – Otroški
Osrednja knjižnica Celje – Odrasli in mladina
Osrednja knjižnica Celje – Vojnik
Osrednja knjižnica Celje – Dobrna
Osrednja knjižnica Celje – Štore
Osrednja knjižnica Celje – Šmartno
Knjižnica Mirana Jarca – Oddelek za odrasle
Knjižnica Mirana Jarca – Otočec
Knjižnica Mirana Jarca – Stopiče
Knjižnica Mirana Jarca – Straža
Knjižnica Mirana Jarca – Šentjernej
Knjižnica Mirana Jarca – Škocjan
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Jožeta Mazovca
Knjižnica Radlje ob Dravi
Mariborska knjižnica – Bistrica ob Dravi
Frančiškanski samostan Kostanjevica – Nova Gorica, Knjižnica
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Grba
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Zupančiča – Kolodvor
Osnovna šola Janka Modra – Knjižnica Jurij Vega Dol pri Ljubljani
Mestna knjižnica Grosuplje, Krajevna knjižnica Višnja gora
Mestna knjižnica Grosuplje, Krajevna knjižnica Šentvid pri Stični
Mestna knjižnica Grosuplje, Krajevna knjižnica Krka
Mestna knjižnica Grosuplje, Krajevna knjižnica Stična
Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Kozina
SIK Idrija, enota Cerkno – Bevkova knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) – enota Stari trg
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – enota Knjižnica Poljčane
Splošna knjižnica Slovenske Konjice – enota Loče
Splošna knjižnica Slovenske Konjice – enota Vitanje
Splošna knjižnica Slovenske Konjice – enota Zreče
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, enota Knjižnica Spodnja Idrija
Knjižnica Laško – podružnica Rimske Toplice
Knjižnica Laško – podružnica Radeče
Knjižnica Radlje ob Dravi, enota Ribnica na Pohorju
Mariborska knjižnica – Duplek
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Izposojevališče Šentrupert
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Izposojevališče Mokronog
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec – podružnica Mislinja
Knjižnica Grosuplje, Krajevna knjižnica Videm
Valvasorjeva knjižnica Krško – Izposojevališče Kostanjevica
Knjižnica Sevnica
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Bevkova knjižnica Cerkno
Knjižnica Mileta Klopčiča – enota Izlake
Zavod za kulturo Žalec, Občinska knjižnica Vransko
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – enota Knjižnica Oplotnica
Lavričeva knjižnica – oddelek Vipava
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča, enota na Parmovi 25 – Ne obstaja (več)
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, Matična knjižnica dr.Slavka Gruma – dislokacija
Javni zavod Knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica Rogatec
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, izp. v Železnikih
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, izp. v Žireh
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, oddelek Kobarid
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča – Enota računovodstvo
Javni zavod Miklova hiša – Knjižnica Sodražica
Goriška knjižnica Franceta Bevka – podružnica Branik
Knjižnica Radlje ob Dravi, enota Podvelka
Pokrajinski arhiv Koper, enota Piran
ZDRUŽENJE MEDNARODNI INŠTITUT ARHIVSKIH ZNANOSTI MARIBOR
Knjižnica Velenje – Otroški Oddelek
Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Komen
Knjižnica dr. Marije Boršnik Borovnica
Knjižnica Sevnica – enota Krmelj
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, izp. Žiri
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje enota Dom svobode
Knjižnica Grosuplje – Ivančna Gorica
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Prebold
Knjižnica Jožeta Udoviča – Enota Stari trg
Knjižnica Velenje – enota Mladinska knjižnica
Goriška knjižnica Franceta Bevka – podružnica Prvačina
Knjižnica Črnomelj-Izp. Semič
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja – Enota Markovec
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, enota Podgorje
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, enota Pameče
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, enota Pivka
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi – Enota Kisovec
Knjižnica Pavla Golie Trebnje – Izposojevališče Mirna
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Polzela
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Braslovče
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Valvasorjeva knjižnica Krško – Izposojevališče Videm Krško
Knjižnica Lendava, enota Hotiza
Knjižnica Lendava, enota Dolina
Osrednja knjižnica Mozirje, enota Nazarje
Osrednja knjižnica Mozirje, enota Gornji Grad
Osrednja knjižnica Mozirje, enota Luče
Osrednja knjižnica Mozirje, enota Ljubno
Knjižnica Šentjur, Krajevna knjižnica Ponikva
Knjižnica Velenje – enota Šoštanj
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Knjižnica Ivana Tavčarja Skofja Loka, izp. v Gorenji vasi
Knjižnica Domžale, Krajevna knjižnica Janeza Trdine
Knjižnica Domžale, Krajevna knjižnica Daneta Zajca
Krajevna knjižnica Domanjševci
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Tabor
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, enota Nova vas
TEST-na organizacija No 1
Osrednja knjižnica Mozirje – enota Krajevna knjižnica Rečica
Knjižnica Lendava, enota Gaberje
Knjižnica Lendava, enota Genterovci
Valvasorjeva knjižnica Krško – Izposojevališče Senovo
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnjica Prežihov Voranc – enota Horjul
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Podpeč
Matična Knjižnica Kamnik – enota Komenda
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) – informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope
Knjižnica Logatec, Krajevna knjižnica Hotedrščica
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, krajevna knjižnica Griže
Goriška knjižnica Franceta Bevka – krajevna knjižnica Kanal
test organizacija
Knjižnica Mirana Jarca – Dvor
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Vransko
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Krajevna knjižnica Šempeter
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Krajevna knjižnica Liboje
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Krajevna knjižnica Petrovče
Knjižnica Mirana Jarca – Dolenjske Toplice
Valvasorjeva knjižnica – mladinski oddelek
Knjižnica Logatec, enota Vrh Svetih Treh Kraljev
Knjižnica Velenje – Dom Kulture
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Prežihov Voranc – Brezovica
KNJIŽNICA ŠENTJUR – enota Dobje
KNJIŽNICA VELENJE – ENOTA ŠMARTNO OB PAKI
Lavričeva knjižnica – odelek Podnanos
Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – enota Knjižnica Pragersko
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – enota Knjižnica Kebelj
Mestna knjižnica Ljubljana
Knjižnica Jožeta Udoviča, enota Rakek
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica – Makole
Knjižnica Litija – enota Vače
Matična knjižnica Kamnik – enota Šmarca
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Zadvor
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Nove Poljane
Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Divača
Knjižnica Litija, enota Šmartno pri Litiji
Knjižnica Radlje ob Dravi, enota Vuzenica
Knjižnica Radlje ob Dravi, enota Kapla
Knjižnica Domžale, Krajevna knjižnica Tineta Orla
Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota za Gorenjsko Kranj
Knjižnica A.T. Linharta Radovljica, enota Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled
KNJIŽNICA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA- Knjižnica Lesce
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – Knjižnica Javornik – Koroška Bela
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA – Enota Semedela
OSREDNJA KNJIŽNICA SREČKA VILHARJA KOPER BIBLIOTECA CENTRALE SREČKO VILHAR CAPODISTRIA – Mestna čitalnica
Pokrajinski arhiv Maribor – Enota za Prekmurje
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Knjižnica Črni Vrh
Mestna knjižnica Ljubljana – Trubarjeva hiša literature
Knjižnica slepih in slabovidnih
Arhiv Republike Slovenije, Oddelek za dislocirano gradivo
MARIBORSKA KNJIŽNICA čitalnica
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center
Zavod republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine
Ministrstvo RS za kulturo
Filmski sklad RS
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Ivančna Gorica
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Območna izpostava Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, enota Piran
Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Škofja Loka
ZVKD Slovenije, Območna enota v Novi Gorici
ZVKD Slovenije, Območna enota v Kranju
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor
Sklad kulturnih in ljubiteljskih dejavnosti, Območna izpostava Vrhnika
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije; OE Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Trbovlje
TEST-na organizacija
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo Vičava
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE – Restavratorski center dislokacija
EMZIN Zavod za kreativno produkcijo
Kulturni center Kamnik
Pionirski dom CKM
Zveza kulturnih organizacij Vrhnika
FV – Zavod za umetniško in kulturno produkcijo
Mladinski alternativni kulturno-umetniški razvojni center MAKURC Slovenj Gradec
Zavod projekt Atol
Slovenska kinoteka
Mladinsko kulturno zaklonišče Hoče
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje
Kulturni dom Nova Gorica
EN KNAP Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana
AVDITORIJ PORTOROŽ
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer
Mladinski kulturni center Maribor
FAIR/WYP – Zavod za razvoj fotografije
E.P.I. Center
GALLUS J. CARNIOLUS ZAVOD za organiziranje umetniških prireditev in posredovanje kulturne dejavnosti, koncertna agencija in založništvo
Festival Ljubljana
ZIK – Zavod za izobraževanje in kulturo
Kulturno rekreacijski center
Javni zavod Polhograjska graščina
Kulturni dom Krško
Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava
Linhartova dvorana Radovljica
KOSOVELOV DOM
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni center Janeza Trdine
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni center
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Kulturni dom Franceta Bernika Domžale
Javni zavod Bogenšperk
Prireditveni center Laško
Odprta hiša Koper (PINA)
DRUGA GODBA
SCCA, Zavod za sodobno umetnost Ljubljana
ZANK, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer – Osnovna šola Veržej
Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer – Križevci
EKRAN, Revija za film in televizijo
Festival Novo Mesto
ZAVOD GISS, Glasbenoinformacijsko središče Slovenije
ZAVOD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI P.A.R.A.S.I.T.E. Museum, Ljubljana
Slovenska kinoteka – arhivski oddelek
Slovenska kinoteka – revija Ekran
Omrežje Metelkova – Slovenska kinoteka – Revija Ekran
Omrežje Metelkova – Gallus J. Carniolus
Zavod Exodos Ljubljana
VITKAR ZAVOD
Omrežje Metelkova – En knap – Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
KULTURNI CENTER – DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI
Zavod za kiparstvo
Javni zavod, Triglavski narodni park
Test organizacija, Darja
Celjski mladinski center
BOB, Zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
Zavod Novoglasbeno gledališče Maribor
Mladinski center Velenje, RMC Kunigunda
Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje
uho;oko: zavod za umetnost in tehnologijo Maribor
CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
Muzej slovenskih filmskih igralcev
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA
SLOVENSKA KINOTEKA – dvorana
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija
MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, socialno podjetje
Center za idrijsko dediščino, Idrija
No history – zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana
FESTIVAL VELENJE
Pokrajinski muzej Koper
Gorenjski muzej Kranj
Loški muzej Škofja Loka
Mestni muzej Ljubljana
Muzej krščanstva na Slovenskem
Tehniški muzej Slovenije
Tehniški muzej Slovenije Bistra
Galerija Murska Sobota
Obalne galerije Piran
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
Muzej novejše zgodovine Ljubljana
Narodni muzej
Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzej novejše zgodovine Celje
Muzej Velenje
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Posavski muzej
Goriški muzej
Dessa arhitekturni center
Slovenski etnografski muzej – Muzej neevropskih kultur
Moderna galerija – Muzej moderne umetnosti
Koroška galerija Likovnih umetnosti
Koroški muzej Ravne na Koroškem
Belokranjski muzej Metlika
Zavod Znanje Postojna – OE Notranjski muzej
Galerija Božidar Jakac
Koroški pokrajinski muzej
Pokrajinski muzej Celje
Pokrajinski muzej Murska Sobota
Dolenjski muzej Novo mesto
Slovenski gledališki inštitut
Mestni muzej Idrija
Pokrajinski muzej Kočevje
Bežigrajska galerija
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR
Slovenski etnografski muzej
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Kobariški muzej d.o.o.
Narodna galerija
Mednarodni grafični likovni center
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ LJUBLJANA
Galerija-muzej Lendava
Mestna galerija Ljubljana
Zasavski muzej Trbovlje
Pokrajinski muzej Maribor
Muzej narodne osvoboditve Maribor
Tolminski muzej
Skupnost muzejev Slovenije
Galerija GT
Muzej na prostem (Zavod rogaška dediščina – Rogatec)
Gornjesavski muzej Jesenice
Pokrajinski muzej Maribor-Kulturni center sinagoga
Mestni muzej Ljubljana-enota Kulturno informacijski center
Muzeji Radovljiške občine
Muzej Mengeš
Pokrajinski muzej Koper – enota na Gramsijevem Trgu
Grad Štanjel
Tesna organizacija
Muzej Ormož
Narodni muzej Slovenije – Metelkova
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE – GALERIJA
Javni zavod Galerija
Medobčinski muzej Kamnik
Moderna galerija – Muzej sodobne umetnosti
Tržiški muzej
Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
Moderna Galerija
Pilonova galerija Ajdovščina
Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za lesarstvo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport
Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta
Univerza v Ljubljani NFT Oddelek za geologijo
Univerza v Ljubljani Akademija za likovno umetnost
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za zootehniko
Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za biologijo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta – Enota Koper
Univerza v Ljubljani FKKT Oddelek za tehniško varnost
Univerza v Ljubljani Visoka šola za zdravstvo
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za živilstvo
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerza v Ljubljani NFT Oddelek za kemijsko izobraževanje in inf.
Univerza v Ljubljani NFT Oddelek za tekstilstvo
Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta – Klinika za kirurgijo in male živali
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Center za biometeorologijo
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta – enota Maribor
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštutut za sodno medicino
Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za histologijo z embriologijo
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biofiziko
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta – dvojnik
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo
Inštitut za sonaravne inovativne tehnologije
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi jezik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, enota Botanični vrt
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta – Inštitut za biologijo celice
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za fiziologijo
Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko – Astronomski observatorij Golovec
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo – enota Zavod Sv. Stanislava
Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko (LTFE)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakuleta, Oddelek za slavistiko
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA – oddelek za geologijo
Univerza v Ljubljani
Društvo BEST
IACES LC Ljubljana,ŠOU Mednarodna pisarna
Medicinski razgledi
Študentska organizacija Ekonomske fakultete
Študentski dom Ljubljana
Radio Študent
Študentska organizacija Ljubljana
Zavod za študentski šport Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, Računalniški center
Študentski domovi Ljubljana, naselje Rožna dolina
Univerza v Ljubljani, Študentski domovi, Študentski svet stanovalcev
Univerza v Ljubljani, Študentski domovi, Študentski dom Gerbičeva 59
Študentski dom Ljubljana, Dom A-D
Študentski dom Ljubljana, dom Topniška
Študentski dom Ljubljana, dom Ilirska cesta
Testna organizacija miljontic
Študentski dom Ljubljana, Akademski kolegij
Študentski dom Ljubljana, dom Poljanska cesta
Študentski dom Ljubljana, dom Litostrojska cesta
Univerza v Ljubljani, Študentski domovi – Telovadnica v Rožni dolini
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
Študentski domovi v Ljubljani, Dom Visoke šole za zdravstvo
Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta
Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta
Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo
Univerza v Mariboru Pravna fakulteta
Univeza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, posestvo Meranovo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijsktvo, Hoče
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Laboratorijski center
Univerza v Mariboru, Evropska orkestrska akademija
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, Univerzitetni kmetijski center – Grad Hoče
Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Inštitut za anatomijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, dislocirana enota Krško
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko
Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko – enota Velenje
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem v Brežicah
Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko – ZEL-EN
Univerza v Mariboru – stara lokacija
Univerza v Mariboru
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerza v Mariboru Računski center
Zavod Mariborski radio študent – Marš
ECERS, Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru
Univerza v Mariboru – RCUM
Univerza v Mariboru, Študentski domovi
Univerza v Mariboru, Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Inštitut Zoran Rant p.o.
BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o.
Gozdarski inštitut Slovenije
Nacionalni inštitut za biologijo
Inštitut za ekologijo
IEVT – Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko
Inštitut za geografijo
Geološki zavod Slovenije
Inštitut Jožef Stefan (IJS)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)
Inštitut za narodnostna vprašanja
ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij
Inštitut za varovanje zdravja RS
Onkološki Inštitut
Kemijski inštitut Ljubljana
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave
Mirovni inštitut
SIQ – Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje
Urbanistični inštitut republike Slovenije
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Pedagoški inštitut Ljubljana
Association for Progress in Communication – APC
Inštitut za metalne konstrukcije
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje
Elektroinštitut Milan Vidmar
Geodetski zavod Slovenije – inštitut
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
TIM Tekstilni inštitut Maribor
Inštitut za novejšo zgodovino
Nacionalni inštitut za biologijo Morska postaja Piran
Inštitut za fluidno tehniko Žiri
Inštitut Koper
Inštitut za celulozo in papir
Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in razvojni dejavnosti
International Institute for Aerospace and Earth Sciences,P.O.BOX 6,7500 AA Enschede,Nizozemska
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Inštitut za hidravlične raziskave
ICRO, inštitut za celostni razvoj in okolje
Inštitut za ekonomska raziskovanja
Inštitut za obnovljive vire energije
Inštitut za trajnostni razvoj
Inštitut informacijskih znanosti – IZUM
Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK
Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Studia Humanitatis
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Ekonomski inštitut Pravne fakultete
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Slovenski raziskovalni inštitut za management
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Ljubljana
Inštitut za pravo okolja
IPZT, Inštitut za prenos znanja in tehnologije
Mednarodni inštitut za turizem
Geodetski inštitut Slovenije
Avstrijski znanstveni institut
Inštitut za psihologijo osebnosti
Biološki inštitut ZRC SAZU
Geološki zavod Slovenije
Gozdarski inštitut Slovenije
Sincrotrone Trieste
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
Kmetijski inštitut Slovenije
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
Slovenski raziskovalni inštitut
Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu
Inštitut Jožef Stefan – Reaktor
Kemijski inštitut Ljubljana, CMM
Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Maribor
PRINZ INŠTITUT
INŠTITUT ZA FIZIKALNO BIOLOGIJO
Filozofski inštitut ZRC SAZU
ZRC SAZU – Inštitut za arheologijo
Geografski inštitut – AM ZRC SAZU
Nuclear physics Institute
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, enota Maribor
Kmetijski inštitut Slovenije – poskusno polje Jablan
Kmetijski inštitut Slovenije – poskusno polje
Kmetijski inštitut Slovenije – poskusni sadovnjak Prevoje
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Inštitut Jožef Stefan (IJS) – kolokacija Komen
Frančiškanski družinski inštitut
ISCOMET inštitut za etnične in regionalne študije
Institut Jožef Stefan – Odsek za tanke plasti in površine – Center za trde prevleke
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI – Inštitut za slovenski jezik – sekcija za zgodovino jezika
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI – Inštitut za slovenski jezik – sekcija za zgodovino jezika
INŠTITUT ZA RAZVOJNE IN STRATEŠKE ANALIZE
testni uporabnik
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
Slovenski inštitut za standardizacijo
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Kranj
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za UNESCO
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
CENTER ZA VZGOJO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADINE VELENJE
UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Šola za ravnatelje
CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ
CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
GLASBENA ŠOLA FRANA KORUNA-KOŽELJSKEGA VELENJE
CENTER DOLFKE BOŠTJANČIČ
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK
ZAVOD ZA IZVAJANJE SPREMLJEVALNIH DEJAVNOSTI ŽALEC
CENTER ZA DOPISNO IZOBRAŽEVANJE UNIVERZUM LJUBLJANA
GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
GLASBENA ŠOLA ZAGORJE OB SAVI
Glasbena šola Vinko Vodopivec Ajdovščina
MLADINSKI DOM JARŠE LJUBLJANA
ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE VIPAVA (CIRIUS)
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN
GLASBENA ŠOLA KOPER
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE
GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
GLASBENA ŠOLA KOČEVJE
Center za glasbeno vzgojo Koper Glasbena šola Izola
GLASBENA ŠOLA SEŽANA
AZM LJUDSKA UNIVERZA-OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
VZGOJNI ZAVOD PLANINA PRI RAKEKU
GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE
Glasbena šola Frana Gerbiča
GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
GLASBENA ŠOLA KRANJ
GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA
Ljudska univerza Kranj Center za izob. in kulturo
GLASBENA ŠOLA LITIJA – ŠMARTNO
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, enota Levstikov trg
GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA
GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA LJUBLJANA
LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
GLASBENA ŠOLA HRASTNIK
Posavski center za permanentno izobraževanje
Zveza ljudskih univerz
GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA
GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE
GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA
ZAVOD ZA VARSTVO IN USPOSABLJANJE DR. MARJANA BORŠTNARJA DORNAVA
CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE CENE ŠTUPAR LJUBLJANA
Produkcijska šola pri Mladinskem domu Jarše
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA
PREVZGOJNI DOM RADEČE
GLASBENA ŠOLA ORMOŽ
GLASBENA ŠOLA BREŽICE
GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER
LJUDSKA UNIVERZA LENART
LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA
GLASBENA ŠOLA POSTOJNA
GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO
GLASBENA ŠOLA LOGATEC
GLASBENA ŠOLA CELJE
GLASBENA ŠOLA RADLJE OB DRAVI
Center vojaških šol
GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA
GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Dom Lukavci
Ljudska univerza Koper
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Lipa
Mladinski dom Jarše-skupina Kokos
Mladinski dom Jarše-Črnuška gmajna
GLASBENA ŠOLA LENDAVA
LJUDSKA UNIVERZA CELJE
GLASBENA ŠOLA SEVNICA
GLASBENA ŠOLA SKLADATELJEV IPAVCEV ŠENTJUR
CUDV MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Škorpijon
GLASBENA ŠOLA JESENICE
GLASBENA ŠOLA KAMNIK
GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN ŽALEC
GLASBENA ŠOLA TREBNJE
GLASBENA ŠOLA KRŠKO
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
Center za izobraževanje in usposabljanje Nikolaj Pirnat Idrija
IZOBRAŽEVALNI CENTER RUDNIKA MEŽICA RUDARSKA ŠOLA
ŠOLA ZA POKLICNE GASILCE
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN ENOTA DIVAČA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, enota Šmartinska
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, enota Dečkova
ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
LJUDSKA UNIVERZA LJUTOMER
LJUDSKA UNIVERZA GORNJA RADGONA ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN MLADINE
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO LITIJA
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE MIKLOŠIČ – OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
LJUDSKA UNIVERZA RADLJE OB DRAVI
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
SPLOŠNA BOLNICA F. DERGANC ODDELEK ZA INVALIDNO MLADINO
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
GLASBENA ŠOLA IDRIJA
GLASBENA ŠOLA LAŠKO
GLASBENA ŠOLA FRANA GERBIČA CERKNICA
GLASBENA ŠOLA GORNJA RADGONA
GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ
GLASBENA ŠOLA NOVO MESTO ENOTA ŠENTJERNEJ
GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE
GLASBENA ŠOLA TRŽIČ – DVOJNIK
GLASBENA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
GLASBENA ŠOLA RIBNICA
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE
SAVA KRANJ GUMARSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
ZAVOD ZA KULTURO IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT- ENOTA LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
LJUDSKA UNIVERZA SEŽANA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE – ODDELEK ZA ODRASLE
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE OSNOVNA ENOTA DELAVSKA UNIVERZA
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
GLASBENA ŠOLA TOLMIN
GLASBENA ŠOLA NAZARJE
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Tržič
GLASBENA ŠOLA RIBNICA
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Gorenje
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija-Glasbena šola
Ljudska univerza občine Šentjur pri Celju
GLASBENA ŠOLA LAŠKO – RADEČE
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, Ljudska univerza
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Vojsko
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Trilobit
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Štrk
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Soča
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Rak
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Planika
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Medved
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Kranjska Gora
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Kavka
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Jurček
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Fara
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Čebelica
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Burja
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Ajda
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Bohinj
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Breženka
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – Enota Ljudska univerza
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Radenci
Andragoški zavod, Ljudska univerza Maribor
Šolski center Rudolf Maister Kamnik – izobraževanje odraslih
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
Center šolskih in obšolskih dejavnosti – Dom Peca
Center Dolfke Boštjančič-enota Mali dom
Center Dolfke Boštjančič-enota Fužine
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Višja strokovna šola
Poslovno-komercialna šola Celje, višja strokovna šola – ne obstaja več
Zavod sv. Stanislava, Glasbena šola
Tehniški Šolski center Kranj, Višja strokovna šola – za izbris
GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA – podružnica glasbena šola Šempeter
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – ENOTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
MOCIS, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – za izbris
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Glasbena šola Slovenska Bistrica
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Središče za izobraževanje odraslih
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center
ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA – enota Zagorje
GLASBENA ŠOLA TOLMIN, ENOTA KOBARID
GLASBENA ŠOLA TOLMIN, ENOTA BOVEC
GLASBENA ŠOLA TOLMIN, ENOTA MOST NA SOČI
JZ Regijsko in študijsko središče
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, enota Izobraževalni center
GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA – podružnica Piran
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA_MATIČNA
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA – enota Kališnikov trg
JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA – enota Luize Pesjakove
GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA – na OŠ Koper
ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, Ljudska univerza Postojna
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Celje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Kranj
PHARE ESPU, European Strategy & Programmes Unit
DRŽAVNI IZPITNI CENTER – RIC
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Novo mesto
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Slovenj Gradec
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Nova Gorica
TP Računalniške storitve Tadeja Pust s.p.
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (CPI)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Murska Sobota
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Nova Gorica
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
Zavod za šport Slovenska Bistrica
Agencija za šport
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Zavod za šport Kranj
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za šolstvo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
CMEPIUS – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorarat RS za šolstvo in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj izobraževanja
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE
Javni zavod za šport RS – Inštitut za šport
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE – SEKRETARIAT
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Ljubljana
Projekt SIO
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,Urad za razvoj izobraževanja,Eurydice Slovenija
Javni zavod za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice
Osnovna šola Kozje
Osnovna šola Loče
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE
OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK PODRUŽNICA PRISTAVA PRI MESTINJU
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
Osnovna šola Dekani
OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA TRŽIČ
OSNOVNA ŠOLA PROF.DR. JOSIPA PLEMLJA BLED
OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI
OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC
Osnovna šola Bičevje
Osnovna šola Vižmarje – Brod
Osnovna šola Ledina, bolnišnični šolski oddelki
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE
Osnovna šola Dob
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA
OSNOVNA ŠOLA JANKO KERSNIK BRDO
Osnovna šola Ketteja in Murna
Osnovna šola Log – Dragomer
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA
OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK
OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
OSNOVNA ŠOLA DR. SLAVKO GRUM ZAGORJE OB SAVI
Osnovna šola Trnovo
OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR
Osnovna šola Markovci
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
Osnovna šola Olge Meglič
OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
Osnovna šola Središče ob Dravi
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH
OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
OSNOVNA ŠOLA II. MURSKA SOBOTA
Osnovna šola III Murska Sobota
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE
OSNOVNA ŠOLA TONETA PAVČKA
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA LJUBLJANA
Osnovna šola Hudinja
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK
Osnovna šola Zalog
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER
Osnovna šola Trbovlje
OSNOVNA ŠOLA I. MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA
Osnovna šola Toneta Čufarja
Osnovna šola Deskle
Osnovna šola Šmihel
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA LJUBLJANA
Osnovna šola Savsko naselje
OSNOVNA ŠOLA POLJE
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA ŠKOFJA LOKA
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE KOPER
Osnovna šola Kolezija
OSNOVNA ŠOLA VIČ LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
OSNOVNA ŠOLA VODMAT LJUBLJANA
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige
OSNOVNA ŠOLA MATIJA VALJAVEC PREDDVOR
Osnovna šola Poljčane
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran
Osnovna šola Ledina
OSNOVNA ŠOLA GORJE
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR
Osnovna šola Horjul
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
OSNOVNA ŠOLA KOSEZE LJUBLJANA
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA LJUBLJANA
Osnovna šola Gorica Velenje
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
OSNOVNA ŠOLA PODLEHNIK
Osnovna šola Lesično
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
Osnovna šola Radlje ob Dravi
OSNOVNA ŠOLA PRULE LJUBLJANA
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana
OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
Osnovna šola doktorja Bogomirja Magajne Divača
OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC LJUBLJANA
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
Osnovna šola Bežigrad
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA PODRUŽNICA DOLENJA VAS
OSNOVNA ŠOLA POLJANE LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU
OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje
Osnovna šola Dante Alighieri Izola
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
OSNOVNA ŠOLA ZREČE
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE
Osnovna šola Šalek Velenje
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
OSNOVNA ŠOLA MUTA
Osnovna šola Gorišnica
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Osnovna šola Brežice
DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE
Osnovna šola Mala Nedelja
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA
Osnovna šola Lucija
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE
OSNOVNA ŠOLA JAKOBA ALJAŽA KRANJ
OŠ Spodnja Šiška
OSNOVNA ŠOLA LOVRENC NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela – Koper
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo
OSNOVNA ŠOLA METLIKA
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA
Osnovna šola Livada Velenje
Osnovna šola Venclja Perka Domžale
II. osnovna šola Celje
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
Osnovna šola Rodica
OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovna šola Medvode
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Osnovna šola Sveti Jurij
OSNOVNA ŠOLA SV. TROJICA
Osnovna šola Blaža Arniča Luče
Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA SMLEDNIK
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR LJUBLJANA
Osnovna šola Miren
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA -TOLEDA VELENJE
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID
Osnovna šola Ig
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA PTUJ
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA
OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI
Osnovna šola Grm Novo mesto
Osnovna šola Vitanje
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA KANAL
Osnovna šola Vavta vas
OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
Osnovna šola Polzela
OSNOVNA ŠOLA GABROVKA – DOLE
OSNOVNA ŠOLA MIRNA
Osnovna šola Polhov Gradec
OSNOVNA ŠOLA GORNJI PETROVCI
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ
Osnovna šola Velika Nedelja
Osnovna šola Lenart
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR
Osnovna šola Dramlje
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Ljubljana
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
OSNOVNA ŠOLA TRZIN
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA CELJE
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
OSNOVNA ŠOLA STIČNA
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
Osnovna šola Braslovče
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
OSNOVNA ŠOLA PRESKA MEDVODE
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA
OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE
OSNOVNA ŠOLA JANKO PADEŽNIK
OSNOVNA ŠOLA HRUŠEVEC ŠENTJUR
OSNOVNA ŠOLA LIVADA
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Osnovna šola Griže
OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
OSNOVNA ŠOLA HELENA PUHAR KRANJ
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA LJUBLJANA
Osnovna šola Cirkulane – Zavrč
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
OSNOVNA ŠOLA DOBRNA
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
Osnovna šola Dobravlje
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI KOPRU
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
OSNOVNA ŠOLA STARŠE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA
TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
Osnovna šola Prebold
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
OSNOVNA ŠOLA VODICE
Osnovna šola Mengeš
OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA CELJE
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR
Osnovna šola Šmarjeta
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOH. BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
OSNOVNA ŠOLA PESNICA
OSNOVNA ŠOLA KAMNICA
OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA
Osnovna šola Bakovci
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE – O.E. MOSTE
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Osnovna šola Prežihovega Voranca
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA
OSNOVNA ŠOLA TABOR I. MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI
I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Dvojezična osnovna šola I Lendava
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA
Osnovna šola Bizeljsko
OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR
Osnovna šola Dobrepolje
OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE LJUBLJANA
Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas
Osnovna šola in vrtec Apače Podružnica Stogovci
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE
Osnovna šola Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje
Osnovna šola Pod goro, enota V parku
OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU PODRUŽNICA LESKOVEC
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA CENTER NOVO MESTO
Osnovna šola Majšperk
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA
Dvojezična osnovna šola Genterovci
OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA
OSNOVNA ŠOLA RAČE
Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE PODRUŽNICA ADAMIČEVA
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE
OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
OSNOVNA ŠOLA MARTIN KONŠAK
OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
OSNOVNA ŠOLA DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU
VIZ Osnovna šola Rogatec
Osnovna šola Juršinci
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA OB KRKI
OSNOVNA ŠOLA BLAŽA KOCENA PONIKVA
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava
OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
Osnovna šola Dutovlje
OSNOVNA ŠOLA CANKOVA
OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK
OSNOVNA ŠOLA VITKA PAVLIČA HRASTNIK
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
OSNOVNA ŠOLA HEROJA J.HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI
OSNOVNA ŠOLA CERKNO
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo
Osnovna šola Štore
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA PODRUŽNICA PAŠKI KOZJAK
Osnovna šola Vinica
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM
OSNOVNA ŠOLA DOBJE
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA
Osnovna šola Šmartno na Pohorju
OSNOVNA ŠOLA STRANJE
Osnovna šola Fara
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
OSNOVNA ŠOLA RADENCI
OSNOVNA ŠOLA BLANCA
OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
OSNOVNA ŠOLA HAJDINA PTUJ
OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE MEDVODE
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK
Osnovna šola Mokronog
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU
OSNOVNA ŠOLA DRAGOTIN KETTE NOVO MESTO
Osnovna šola Krmelj
Osnovna šola Žetale
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK MARIBOR
Osnovna šola Fram
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki
OSNOVNA ŠOLA LITIJA
Osnovna šola Križevci
Osnovna šola Slave Klavore Maribor
OSNOVNA ŠOLA STANKA VRAZA ORMOŽ
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA KORENA
OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA KOMEN
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA – PODRUŽNICA DR. JANKA ŠLEBINGERJA GORNJA RADGONA
OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS
OSNOVNA ŠOLA ROVTE
Osnovna šola Jakobski Dol
OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
OSNOVNA ŠOLA KRIŽE
Osnovna šola Brezno – Podvelka
Osnovna šola Grad
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPAS
Osnovna šola Vuzenica
OSNOVNA ŠOLA POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
OSNOVNA ŠOLA NAKLO
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA KRANJ
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA IZLAKE
OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE
Osnovna šola Planina pri sevnici
Osnovna šola Bovec
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE
Osnovna šola Jarenina
Osnovna šola Kuzma
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU
OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA MILAN MAJCEN ŠENTJANŽ
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA
Osnovna šola Kungota
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Osnovna šola Brinje Grosuplje
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA
OSNOVNA ŠOLA GRADEC LITIJA
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA PODRUŽNICA CVETKO GOLAR
OSNOVNA ŠOLA KAPELA
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE
VZGOJNI ZAVOD KRANJ
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE
OSNOVNA ŠOLA KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
OSNOVNA ŠOLA BELTINCI
OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
Osnovna šola Breg
OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA PODRUŽNICA OVSIŠE
OSNOVNA ŠOLA RAKA
OSNOVNA ŠOLA LAVA CELJE
OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI
OSNOVNA ŠOLA RIBNICA NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC
Osnovna šola Jelšane
OSNOVNA ŠOLA KOBILJE
OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA
OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK – VITOMARCI
OSNOVNA ŠOLA RAZKRIŽJE LJUTOMER
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Osnovna šola Črni Vrh
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO PODRUŽNICA KOJSKO
Osnovna šola Koprivnica
Osnovna šola Otlica
OSNOVNA ŠOLA ROJE DOMŽALE
Osnovna šola Branik
OSNOVNA ŠOLA DOBROVO
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU PODRUŽNICA RAZBOR
Osnovna šola Sveti Jurij, Enota Vrtec
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II. LENDAVA
OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ
OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE
OSNOVNA ŠOLA OREHEK PODRUŽNICA MAVČIČE
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Enota s prilagojenim programom
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči Podružnica Dolenja Trebuša
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči Podružnica Podmelec
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči Podružnica Šentviška gora
Osnovna šola Šoštanj – Duplikat
OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA
OSNOVNA ŠOLA ZREČE PODRUŽNICA STRANICE
I. osnovna šola Žalec
VVE pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA LJUBLJANA
Osnovna šola Črna na Koroškem
Osnovna šola Tržič Podružnica Lom pod Storžičem
III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
OSNOVNA ŠOLA ČEPOVAN
Osnovna šola Hruševec – Podružnica Kalobje
Osnovna šola Sveti Jurij, Enota Vrtec Rogašovci
OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER KOČEVJE
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK PODRUŽNICA PODPRESKA
Osnovna šola Odranci
Osnovna šola Brežice – Šolski računovodski servis
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR PODRUŽNICA KOŠAKI
OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Podružnica Veliki Podlog
OSNOVNA ŠOLA OREHEK
Osnovna šola Nazarje
Osnovna šola Gabrovka Podružnica Dole pri Litiji
Osnovna šola Dobrepolje Podružnica Struge
Osnovna šola Destrnik Podružnica Trnovska vas
Osnovna šola Črna na Koroškem Podružnica Javorje
Osnovna šola Dob Podružnica Krtina
Osnovna šola in vrtec Apače
OSNOVNA ŠOLA PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU PODRUŽNICA ŠMIKLAVŽ
OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA PODRUŽNICA ANTONA MAJNIKA VOLČE
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV PODRUŽNICA ŽELJNE
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovna šola Neznanih talcev – podružnica Ojstrica
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnica Dobovec
OSNOVNA ŠOLA VODICE PODRUŽNICA UTIK
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER PODRUŽNICA CVEN
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola “Maksim Gaspari” Begunje pri Cerknici
Osnovna šola Trbovlje Podružnična šola Alojza Hohkrauta
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN PODRUŽNICA TRNOVO
OSNOVNA ŠOLA MATIJA VALJAVEC PREDDVOR PODRUŽNICA JEZERSKO
Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK PODRUŽNICA ŠMIHEL
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE PODRUŽNICA ŽALNA
Osnovna šola Livada Francoska šola
OSNOVNA ŠOLA PRESKA MEDVODE PODRUŽNICA TOPOL
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE PODRUŽNICA ŠT. JURIJ
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola “11.maj” Grahovo
OSNOVNA ŠOLA MATIJA VALJAVEC PREDDVOR PODRUŽNICA KOKRA
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI PODRUŽNICA NOTRANJE GORICE
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Prihova
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, Podružnična šola Dol pri Hrastniku
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE PODRUŽNICA ŠMARJE SAP
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ PODRUŽNICA ŽABNICA
Osnovna šola Majšperk Podružnica Stoperce
OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA PODRUŽNICA LJUBNO
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ PODRUŽNICA TRSTENIK
OSNOVNA ŠOLA ROVTE PODRUŽNICA VRH SV. TREH KRALJEV
OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE PODRUŽNICA SVIBNO
OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE PODRUŽNICA ZIDANI MOST
OSNOVNA ŠOLA GRADEC LITIJA PODRUŽNICA HOTIČ
OSNOVNA ŠOLA GRADEC LITIJA PODRUŽNICA JEVNICA
OSNOVNA ŠOLA LITIJA PODRUŽNICA KONJŠICA
OSNOVNA ŠOLA GRADEC LITIJA PODRUŽNICA KRESNICE
OSNOVNA ŠOLA LITIJA PODRUŽNICA POLŠNIK
OSNOVNA ŠOLA LITIJA PODRUŽNICA SAVA PRI LITIJI
OSNOVNA ŠOLA LITIJA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovna šola Kašelj
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani Podružnica Dolsko
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani Podružnica Senožeti
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNICA SENOŽETI
OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE LJUBLJANA DISLOCIRANA ENOTA BONIFACIJA
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ PODRUŽNICA BESNICA
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI PODRUŽNICA BODONCI
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE PODRUŽNICA JURKLOŠTER
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Lažiše
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Jurklošter
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Zidani Most
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA PODRUŽNICA PRIMOŽ NA POHORJU
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN PODRUŽNICA BUČKA
Osnovna šola Trbovlje Podružnična šola Dobovec
OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE PODRUŽNICA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovna šola Livada Velenje, Podružnična šola Škale
Osnovna šola Radlje ob Dravi Podružnica Remšnik
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnica Polica
Osnovna šola Brinje Grosuplje, Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom
OSNOVNA ŠOLA NAKLO PODRUŽNICA PODBREZJE
OSNOVNA ŠOLA NAKLO PODRUŽNICA DUPLJE
OSNOVNA ŠOLA POLJANE PODRUŽNICA JAVORJE
OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ
OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA PODRUŽNICA LOKAVEC
OSNOVNA ŠOLA COL
OSNOVNA ŠOLA COL PODRUŽNICA PODKRAJ
OSNOVNA ŠOLA DOBOVA PODRUŽNICA KAPELE
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Enota Vrtec
I. OSNOVNA ŠOLA CELJE ENOTA BOLNIŠNIČNA ŠOLA
Osnovna šola Štore Podružnična šola Kompole
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE PODRUŽNICA SVETINA
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK PODRUŽNICA SOCKA
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK PODRUŽNICA STRMEC
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK PODRUŽNICA ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK PODRUŽNICA UNEC
OSNOVNA ŠOLA JANKO KERSNIK BRDO PODRUŽNICA BLAGOVICA
OSNOVNA ŠOLA JANKO KERSNIK BRDO PODRUŽNICA KRAŠNJA
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE PODRUŽNICA IHAN
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA DOMŽALE PODRUŽNICA DRAGOMELJ
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE PODRUŽNICA VRHPOLJE
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV PODRUŽNICA ČRNEČE
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV PODRUŽNICA LIBELIČE
OSNOVNA ŠOLA NEZNANIH TALCEV PODRUŽNICA TRBONJE
OSNOVNA ŠOLA CERKNO PODRUŽNICA NOVAKI
OSNOVNA ŠOLA CERKNO PODRUŽNICA ŠEBRELJE
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA PODRUŽNICA GODOVIČ
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA PODRUŽNICA GORE-DOLE
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA PODRUŽNICA VOJSKO
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA PODRUŽNICA ZAVRATEC
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC PODRUŽNICA KORTE
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Mekinje
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Nevlje
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Tunjice
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Podružnica Vranja peč
OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE
Osnovna šola Fara Podružnica Osilnica
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE
OSNOVNA ŠOLA PRADE KOPER PODRUŽNICA SVETI ANTON
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ PODRUŽNICA PRIMSKOVO
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ PODRUŽNICA GORIČE
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ PODRUŽNICA CENTER
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR PODRUŽNICA VOKLO
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR PODRUŽNICA TRBOJE
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR PODRUŽNICA OLŠEVEK
OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE PODRUŽNICA BUDANJE
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA PODRUŽNICA GOČE
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA PODRUŽNICA PODNANOS
OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA PODRUŽNICA VRHPOLJE
Osnovna šola Artiče, Vrtec Ringa Raja
OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA PODRUŽNICA SPODNJA ŠČAVNICA
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA PODRUŽNICA LEDINE
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA PODRUŽNICA OTALEŽ
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA IDRIJA PODRUŽNICA KANOMLJA
Osnovna šola Stranje Podružnica Gozd
OSNOVNA ŠOLA DEKANI BOLNIŠNIČNI ODDELEK VALDOLTRA
Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI PODRUŽNICA PRIMSKOVO
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI PODRUŽNICA JAVORJE
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI PODRUŽNICA MAMOL
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI PODRUŽNICA ŠTANGARSKE POLJANE
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI LITIJI PODRUŽNICA VELIKA KOSTREVNICA
OSNOVNA ŠOLA PRESKA MEDVODE PODRUŽNICA SORA
OSNOVNA ŠOLA VODICE PODRUŽNICA SKARUČNA
Osnovna šola Horjul, Enota Vrtec
Osnovna šola Ig, Podružnica Golo
Osnovna šola Ig, Podružnica Iška vas
Osnovna šola Ig, Podružnica Tomišelj
Oosnovna šola Polhov Gradec Podružnica Črni Vrh
Osnovna šola Polhov Gradec Podružnična šola Šentjošt
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PODRUŽNICA JEZERO
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PODRUŽNICA RAKITNA
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA PODRUŽNICA ŽELIMLJE
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA PODRUŽNICA KARLOVICA
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Podružnica Rob
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Podružnica Turjak
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Enota Vrtec Sončni žarek
Osnovna šola Mala Nedelja, Enota vrtec
Osnovna šola Križevci, Enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC PODRUŽNICA LAZE
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, Vrtec Škofije
OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER PODRUŽNICA BERTOKI
OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER PODRUŽNICA HRVATINI
OSNOVNA ŠOLA PIER PAOLO VERGERIO IL VECCHIO KOPER PODRUŽNICA SEMEDELA
OSNOVNA ŠOLA SV. ANA PODRUŽNICA LOKAVEC
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Enota vrtec
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC PODRUŽNICA HOTEDRŠICA
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC PODRUŽNICA ROVTARSKE ŽIBRŠE
OSNOVNA ŠOLA PESNICA PODRUŽNICA PERNICA
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PODRUŽNICA DUH NA OSTREM VRHU
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI PODRUŽNICA GRADIŠČE
OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH PODRUŽNICA VELKA
Osnovna šola Kungota Podružnica Spodnja Kungota
Osnovna šola Kungota Podružnica Svečina
Osnovna šola Kungota, Enota Vrtec Zgornja Kungota
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR PODRUŽNICA STANE LENARDON RAZVANJE
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK PODRUŽNICA ŽITEČKA VAS
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK PODRUŽNICA DVORJANE
Osnovna šola Fram, Enota Vrtec Fram
OSNOVNA ŠOLA DRAGA KOBALA PODRUŽNICA BREZJE
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU PODRUŽNICA DOBROVCE
OSNOVNA ŠOLA STARŠE PODRUŽNICA MARJETA
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ PODRUŽNICA ČREŠNJEVEC
OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ PODRUŽNICA ŠTREKLJEVEC
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA PODRUŽNICA HRASTOV DOL
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA PODRUŽNICA TEMENICA
OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA PODRUŽNICA ŠOLA V CENTRU ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ PODRUŽNICA PODBLICA
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Enota Vrtec Luče
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Podružnična šola Solčava
OSNOVNA ŠOLA BELTINCI PODRUŽNICA MELINCI
Osnovna šola Grad, Enota Vrtec
Osnovna šola Kuzma, Enota vrtec
OSNOVNA ŠOLA PUCONCI PODRUŽNICA MAČKOVCI
Osnovna šola Sveti Jurij, Podružnica Pertoča
OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI PODRUŽNICA DOLENCI
OSNOVNA ŠOLA ŠALOVCI PODRUŽNICA MARKOVCI
OSNOVNA ŠOLA TIŠINA PODRUŽNICA GEDEROVCI
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK PODRUŽNICA PRVAČINA
OSNOVNA ŠOLA MIREN PODRUŽNICA BILJE
OSNOVNA ŠOLA MIREN PODRUŽNICA KOSTANJEVICA
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE PODRUŽNICA REKA/POHORJE
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE PODRUŽNICA BRJE
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Črniče
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE PODRUŽNICA KAMNJE
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Šmarje
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Vipavski Križ
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Vrtovin
Osnovna šola Dobravlje Podružnica Skrilje
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE PODRUŽNICA KOPANJ
OSNOVNA ŠOLA DAVORIN JENKO CERKLJE PODRUŽNICA ZALOG
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ PODRUŽNICA KOKRICA
Osnovna šola Koprivnica, Enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO PODRUŽNICA BESNICA
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO PODRUŽNICA JANČE
OSNOVNA ŠOLA MOSTE-POLJE PODRUŽNICA JAVOR
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO PODRUŽNICA LIPOGLAV
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO PODRUŽNICA PREŽGANJE
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, Podružnična šola Ceršak
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ PODRUŽNICA OREHOVICA
Osnovna šola Šmarjeta, Enota Vrtec Sonček
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK PODRUŽNICA AJDOVEC
OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK PODRUŽNICA DVOR
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran Podružnica Lucija
Osnovna šola Vincenzo e Diego de Castro Piran Podružnica Sečovlje
OSNOVNA ŠOLA LENART ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA ŠENTRUPERT
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA REKA
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA VRH
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO PODRUŽNICA REČICA
OSNOVNA ŠOLA KAMINICA PODRUŽNICA BRESTERNICA
OSNOVNA ŠOLA KAMNICA PODRUŽNICA GAJ
OSNOVNA ŠOLA CENTER NOVO MESTO PODRUŽNICA MALI SLATNIK
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE PODRUŽNICA DOLŽ
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE PODRUŽNICA PODGRAD
OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE PODRUŽNICA SVETI PETER
OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK PODRUŽNICA VITOMARCI
OŠ Destrnik – Trnovska vas, Vrtec pri OŠ Destrnik
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA PODRUŽNICA POLENŠAK
Osnovna šola Gorišnica, Vrtec Gorišnica
OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO PODRUŽNICA LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
Osnovna šola Majšperk Podružnica Ptujska gora
OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ PODRUŽNICA GRAJENA
OSNOVNA ŠOLA VIDEM PRI PTUJU PODRUŽNICA SELA
Osnovna šola Vuzenica, Enota Vrtec Vuzenica
Osnovna šola Muta, Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom
OSNOVNA ŠOLA MUTA PODRUŽNICA PERNICE
OSNOVNA ŠOLA PROF.DR. JOSIPA PLEMLJA BLED PODRUŽNICA BOHINJSKA BELA
OSNOVNA ŠOLA PROF.DR. JOSIPA PLEMLJA BLED PODRUŽNICA RIBNO
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA PODRUŽNICA SREDNJA VAS
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce Podružnica Begunje
OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA PODRUŽNICA MOŠNJE
OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM PODRUŽNICA KOPRIVNA
Osnovna šola Črna na Koroškem Podružnica Žerjav
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Leše
PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA HOLMEC
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Podružnična šola Šentanel
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV VORANC PODRUŽNICA STROJNA
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA PODRUŽNICA SUŠJE
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
OSNOVNA ŠOLA DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA PODRUŽNICA SVETI GREGOR
OSNOVNA ŠOLA SAVO KLADNIK SEVNICA PODRUŽNICA LOKA
OSNOVNA ŠOLA SAVO KLADNIK SEVNICA PODRUŽNICA STUDENEC
Osnovna šola Krmelj, Enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE PODRUŽNICA PLISKOVICA
Osnovna šola Dutovlje Podružnica Tomaj
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA-STJENKA PODRUŽNICA ŠTANJEL
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA PODRUŽNICA DOLIČ
OSNOVNA ŠOLA MISLINJA PODRUŽNICA ZAVRŠE
Osnova šola Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica podružnična šola Zgornja Ložnica
Osnovna šola Vitanje, Enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA ZREČE PODRUŽNICA GORENJE
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU PODRUŽNICA PREVORJE
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU PODRUŽNICA LOKA PRI ŽUSMU
OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR PODRUŽNICA BLAGOVNA
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS PODRUŽNICA LESKOVICA
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS PODRUŽNICA LUČINE
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS PODRUŽNICA SOVODENJ
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA ŠKOFJA LOKA PODRUŽNICA RETEČE
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI PODRUŽNICA DAVČA
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI PODRUŽNICA DRAŽGOŠE
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI PODRUŽNICA SELCA
OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI PODRUŽNICA SORICA
VVE pri OŠ Kozje VRTEC ZMAJČEK
VIZ Osnovna šola Rogatec Podružnica Donačka gora
OSNOVNA ŠOLA ROGATEC PODRUŽNICA SVETI FLORIJAN
VIZ Osnovna šola Rogatec, Enota Vrtec Rogatec
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA ZIBIKA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA VINSKI VRH
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA ŠENTVID
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA SLADKA GORA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA MESTINJE
OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH PODRUŽNICA KRISTAN VRH
OSNOVNA ŠOLA SIMON KOS PODRUŽNICA GRAHOVO OB BAČI
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, Enota Vrtec
OŠ Mokronog, Vrtec Mokronožci
Osnovna šola Mokronog Podružnica Trebelno
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE PODRUŽNICA DOBRNIČ
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE PODRUŽNICA DOLENJA NEMŠKA VAS
OSNOVNA ŠOLA TREBNJE PODRUŽNICA ŠENTLOVRENC
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA TRŽIČ PODRUŽNICA KOVOR
Osnovna šola Tržič Podružnica Podljubelj
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Podružnica Topolšica
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Podružnica Zavodnje
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Podružnica Ravne
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Podružnica Bele Vode
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Podružnična šola Šentilj
Osnovna šola Livada Velenje, Podružnična šola Cirkovce
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA -TOLEDA VELENJE PODRUŽNICA PLEŠIVEC
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA VELENJE PODRUŽNICA PESJE
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, Podružnica Drenov Grič
OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA IZLAKE PODRUŽNICA MLINŠE
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA PODRUŽNICA KISOVEC
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA PODRUŽNICA ŠENTLAMBERT
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE PODRUŽNICA ČEMŠENIK
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE ZAGORJE PODRUŽNICA PODKUM
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Trnava
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Gomilsko
Osnovna šola Braslovče, enota Vrtec
Osnovna šola Polzela Podružnica Andraž
Osnovna šola Prebold, enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA PREBOLD PODRUŽNICA TRNAVA
OSNOVNA ŠOLA VRANSKO PODRUŽNICA TABOR
I. osnovna šola Žalec Podružnica Gotovlje
I. osnovna šola Žalec Podružnica Ponikva
1. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC PODRUŽNICA VINSKA GORA
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE PODRUŽNICA GALICIJA
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE PODRUŽNICA PIREŠICA
Osnovna šola Bizeljsko, Enota Vrtec
Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini Podružnica Ankaran
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA LJUBLJANA PODRUŽNICA LAVRICA
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA LJUBLJANA PODRUŽNICA RUDNIK
Osnovna šola Jakobski Dol, enota vrtec
Osnovna šola Jarenina, Vrtec Jarenina
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
OSNOVNA ŠOLA METLIKA PODRUŽNICA SUHOR
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Enota Vrtec Gornji Grad
Osnovna šola Nazarje Podružnica Šmartno ob Dreti
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Nova Štifta
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Enota Vrtec
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE PODRUŽNICA LEPA NJIVA
OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE PODRUŽNICA ŠMIHEL NAD MOZIRJEM
Osnovna šola Bakovci, Podružnica Dokležovje
OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA PODRUŽNICA TEŠANOVCI
OSNOVNA ŠOLA KANAL PODRUŽNICA LEVPA
OSNOVNA ŠOLA KANAL PODRUŽNICA LIG
OSNOVNA ŠOLA LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE PODRUŽNICA BUKOVICA
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN PODRUŽNICA GRGAR
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici Podružnica Vogrsko
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici Podružnica Vrtojba
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Enota vrtec
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU PODRUŽNICA KOG
Osnovna šola Lucija Podružnica Strunjan
OSNOVNA ŠOLA PIVKA PODRUŽNICA ŠMIHEL
OSNOVNA ŠOLA PIVKA PODRUŽNICA ZAGORJE
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, Podružnica Zavrč
OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI PODRUŽNICA VUHRED
OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE PODRUŽNICA MISLIČE
Podružnična šola Senožeče
Podružnična šola Vreme
OSNOVNA ŠOLA MILOJKA ŠTRUKELJ PODRUŽNICA LEDINE
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE PODRUŽNICA MATERIJA
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE PODRUŽNICA OBROV
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMIRJA BENČIČA-BRKINA HRPELJE PODRUŽNICA SLIVJE
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PODRUŽNICA SELE-VRHE
Osnovna šola Loče Podružnica Jernej
Osnovna šola Loče Podružnica Žiče
Osnovna šola Ob Dravinji, Podružnična šola Tepanje
OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI PODRUŽNICA ŠPITALIČ
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA PODRUŽNICA KANALSKI LOM
Osnovna šola Dante Alighieri Izola, Enota Vrtec L Aquilone
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec Črenšovci
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I. LENDAVA PODRUŽNICA ČENTIBA
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I. LENDAVA PODRUŽNICA DOLINA
Dvojezična osnovna šola 1 Lendava Podružnica Gaberje
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I. LENDAVA PODRUŽNICA PETIŠOVCI
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, Enota Vrtec
Osnovna šola Brezno – Podvelka Podružnica Lehen na Pohorju
OSNOVNA ŠOLA BREZNO PODVELKA PODRUŽNICA OŽBALT OB DRAVI
Osnovna šola Brezno – Podvelka Podružnica Kapla na Kozjaku
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID PODRUŽNICA BREGINJ
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID PODRUŽNICA DREŽNICA
OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID PODRUŽNICA SMAST
OSNOVNA ŠOLA HEROJA J.HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU PODRUŽNICA IGA VAS
OSNOVNA ŠOLA HEROJA J.HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU PODRUŽNICA BABNO POLJE
Osnovna šola Dobrepolje Podružnica Kompolje
OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE PODRUŽNICA PONIKVE
VVE “Ringaraja” pri OŠ Dobrepolje
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA PODRUŽNICA PRAGERSKO
OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA PODRUŽNICA ZGORNJA POLSKAVA
Osnovna šola Griže, Podružnična osnovna šola Liboje
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran Podružnica Portorož
OSNOVNA ŠOLA MIRNA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
VVE pri OŠ Bovec
Osnovna šola Bovec, Podružnična šola Soča
Osnovna šola Bovec, Podružnična šola Žaga
Osnovna šola Velika Nedelja, Podružnica Podgorci
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI PODRUŽNICA KOTLJE
Osnovna šola Log – Dragomer, Podružnična šola Bevke
OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA PODRUŽNICA DRENOV GRIČ
OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA SEŽANA PODRUŽNICA LOKEV
Osnovna šola Gorica Velenje Podružnica Vinska Gora
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI PODRUŽNICA DOMANJŠEVCI
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI PODRUŽNICA HODOŠ
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA PODRUŽNICA BUKOVICA
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA PODRUŽNICA BUKOVŠČICA
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA PODRUŽNICA LENART
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA PODRUŽNICA KAMNO
OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE PODRUŽNICA PAKA
II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA PODRUŽNICA KOSTRIVNICA
II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA PODRUŽNICA SV. FLORIJAN
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ PODRUŽNICA GRIBLJE
OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ PODRUŽNICA ADLEŠIČI
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA PODRUŽNICA BUKOVJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA PODRUŽNICA PLANINA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA PODRUŽNICA STUDENO
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA PODRUŽNICA HRUŠEVJE
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Kočevska Reka
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Livold
OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV PODRUŽNICA PODPRESKA
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA VIŠNJA GORA
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA AMBRUS
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA KRKA
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA MULJAVA
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA ZAGRADEC
OSNOVNA ŠOLA STIČNA PODRUŽNICA STIČNA
OSNOVNA ŠOLA STIČNA ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana Podružnica Hrušica
OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM ILIR. BISTRICA
DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC PODRUŽNICA PAMEČE
OSNOVNA ŠOLA II. MURSKA SOBOTA PODRUŽNICA KROG
VVE pri OŠ Kranjska Gora
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU PODRUŽNICA SELA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU PODRUŽNICA ZGORNJI TUHINJ
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU PODRUŽNICA MOTNIK
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
Osnovna šola Rečica ob Savinji
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Osnovna šola Stična, podružnica Ivančna gorica
Vzgojni zavod Kranj-Stanovanjska skupina Škofja Loka
Vzgojni zavod Kranj-Stanovanjska skupina Stražišče
Vzgojni zavod Kranj-Stanovanjska skupina Mlaka
Vzgojni zavod Kranj-Stanovanjska skupina Kranj
Vzgojni zavod Kranj-Stanovanjska skupina Črnava
Osnovna šola Šturje, Podružnica Budanje
Oš Milojke Štrukelj Nova Gorica-Podružnica Ledine
VVE pri OŠ Most na Soči – oddelek vrtca Podmelec
VVE pri OŠ Most na Soči – oddelek vrtca Šentviška Gora
VVE pri OŠ Most na Soči – oddelek vrtca Dolenja Trebuša
Osnovna šola Drska
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE PODRUŽNICA TRJE
Osnovna šola Valentina Vodnika – dislokacija
OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah – podružnica Sveti Štefan
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Enota razredna stopnja
Osnovna šola Vič, enota na Tržaški ulici 74
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika-Enota razredna stopnja
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško – Podružnična šola Debro
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto enota Novi Svet
Osnovna šola Središče ob Dravi, enota Vrtec Navihanček
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji grad, Podružnica Bočna
Osnovna šola Polje – stara šola
Osnova šola Rodica, oddelek Jarše
TEST testna organizacija 5 xxx
OSNOVNA ŠOLA VITOMARCI
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj
Osnovna šola Dragomelj
Osnovna šola Koper
Osnovna šola Šturje
2. osnovna šola Slovenska Bistrica
II. OSNOVNA ŠOLA CELJE – dislocirana enota
Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani, Enota Vrtec
OŠ Polje, Podružnična šola Kašelj
Osnovna šola Voličina – Enota vrtec Selce
OSNOVNA ŠOLA GRADEC LITIJA PODRUŽNICA VAČE
Osnovna šola Braslovče, Podružnična osnovna šola Letuš
Zavod sv. Stanislava, Osnovna šola Alojzija Šuštarja
Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje – podružnica 1. triletje
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, Enota Vrtca Ceršak
Osnovna šola Stražišče Kranj_stara stavba
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA LJ
OŠ Črna na Koroškem Vrtec Črna na Koroškem
Poslovna skupnost osnovnih šol Maribora
Waldorfska šola Ljubljana, OE Celje
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA – enota Dunajska
Osnovna šola Žetale, Enota vrtec
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR – Bolnišnični oddelek
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Osnovna šola Ivana Cankarja – Enota Kulturni center
OŠ Leskovec pri Krškem, Enota vrtec – ENOTA MALI PRINC
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
Osnovna šola Štore, Enota Vrtec Lipa
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA, PODRUŽNICA LAVRICA
OSNOVNA ŠOLA ZALOG – stara šola
Waldorfska šola Ljubljana, enota Savinja
OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC – enota Zadobrovška
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE VRTEC KROJAČEK HLAČEK PREVALJE, enota
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Vrtec Leše
VVE pri OŠ Toneta Šraja Aljoše
Osnovna šola Dramlje
Osnovna šola Rudija Mahniča- Brkinca Pregarje, enota vrtec
Osnovna šola Otlica, Enota Vrtec
OŠ Črna na Koroškem Vrtec Črna na Koroškem, enota Žerjav
VVE pri Dvojezični OŠ Dobrovnik
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, enota vrtec Sonček
VVE pri PŠ Trnovska vas
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Enota Vrtec
Osnovna šola Juršinci, Enota Vrtec
“OŠ Leskovec pri Krškem,
Enota vrtec – ENOTA PETER PAN”
“OŠ Leskovec pri Krškem,
Enota vrtec – ENOTA PIKA NOGAVIČKA”
“OŠ Leskovec pri Krškem,
Enota vrtec – ENOTA VILA”
Osnovna šola Majšperk, Vrtec Majšperk
Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Brezno
Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Kapla
Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Lehen
Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Ožbalt
Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Podvelka
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, Vrtec Cirkulane
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, Vrtec Zavrč
Podružnična šola Vogrsko
OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, MEDNARODNA ŠOLA
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj, Enota Vrtec Šentilj
Osnovni šoli Šmartno na Pohorju, Vrtec Šmartno na Pohorju
Osnovna šola Log – Dragomer, Enota vrtec Log – Dragomer
Osnovna šola Log – Dragomer, Enota vrtec Log – Dragomer, Enota Log
Osnovna šola Markovci, Enota Vrtec
Osnovna šola Radlje ob Dravi Podružnica Vuhred
Osnovna šola Radlje ob Dravi, Enota vrtca Radlje
Osnovna šola Radlje ob Dravi, Enota vrtca Vuhred
Osnovna Sveti Jurij, Enota Vrtec Pertoča
VVE Solčava
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava, Enota Vrtec
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Enota Vrtec Bočna
Osnovna šola Polzela, Enota Vrtec Polzela
VVE pri OŠ Polzela, oddelek
Osnovna šola Krmelj, enota Vrtec Storžek
VVE pri OŠ Nazarje
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Enota s prilagojenim učnim programom
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Podružnica Špitalič
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Podružnica Sedraž
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, oddelki za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
Osnovna šola Fara, enota Vrtec Fara
CENTER SLEPIH IN SLABOVIDNIH ŠKOFJA LOKA – SREDNJA ŠOLA – za ukinitev
Gimnazija Antonio Sema Piran
AGENCIJA “”TOLMINSKA”” PEROVIČ TOLMIN
SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE
Šolski center Kranj
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
GIMNAZIJA KRANJ
GIMNAZIJA CELJE-CENTER
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran enota Pomorski in tehnični center Portorož
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova)
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Srednja ekonomska in trgovska šola
Ekonomska šola Murska Sobota
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA LJUBLJANA
DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA – OE SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NOVO MESTO
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
Gimnazija Franceta Prešerna
GIMNAZIJA LEDINA LJUBLJANA
Šolski center Kranj, lokacija Župančičeva 22
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
SREDNJA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
Gimnazija Škofja Loka
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA SREDNJA STROJNA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM LJUBLJANA
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
GIMNAZIJA NOVO MESTO
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in Veterinarska šola
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
MNZ, POLICIJSKA AKADEMIJA, SREDNJA POLICIJSKA ŠOLA
SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA GRADBENA,GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana, Srednja kemijska šola
Srednja strojna šola Maribor
ŠC Ravne,Gimnazija Ravne na Koroškem
Gimnazija Brežice
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA
SREDNJA EKONOMSKO – POSLOVNA ŠOLA KOPER
PROMETNA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN GOSTINSTVO ZAGORJE
II. GIMNAZIJA MARIBOR
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE – Gimnazija
Biotehniški center Naklo
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
GIMNAZIJA JESENICE
GIMNAZIJA NOVA GORICA
GIMNAZIJA KOPER
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
EKONOMSKA ŠOLA CELJE
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA SREDNJA LESARSKA ŠOLA
I. GIMNAZIJA V CELJU
SREDNJA ŠOLA ZAGORJE
Srednja šola Jesenice
ŠC ŠKOFJA LOKA, SREDNJA ŠOLA ZA LESARSTVO
GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA
Šolski center Škofja Loka
SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA
SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Šolski center Maribor, Srednja lesarska šola
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
ŠOLSKI CENTER PTUJ EKONOMSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
ŠOLSKI CENTER VELENJE,STROJNA ŠOLA
Srednja šola Izola
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Izobraževalni center Piramida Maribor
ESIC Kranj – Gradbeno storitvena šola – za izbris
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
ŠOLSKI CENTER CELJE- Srednja šola za strojništvo in mehatroniko
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
ŠOLSKI CENTER PTUJ, ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
ŠOLSKE DELAVNICE TEHNIŠKIH ŠOL V LJUBLJANI
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
ŠOLSKI CENTER RAVNE – OE SREDNJA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
SREDNJA TEKSTILNA, OBUTVENA IN GUMARSKA ŠOLA KRANJ
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA GIMNAZIJA ŽELIMLJE
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
ŠOLSKI CENTER CELJE
Gimnazija Murska Sobota
Tehniški šolski center Maribor
Biotehniška šola Maribor
ŠOLSKI CENTER VELENJE, RUDARSKA ŠOLA
Šolski center Krško – Sevnica
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE – SŠ
SREDNJA ŠOLA IZOLA – SCUOLA MEDIA ISOLA
GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
Srednja šola za oblikovanje Maribor
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Šolski center Škofja Loka – dvojnik
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Biotehniška šola Rakičan
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
ŠOLSKI CENTER PTUJ, BIOTEHNIŠKA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
ŠOLSKI CENTER PTUJ – STROJNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZREČE, SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA ZREČE
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
SREDNJA LESARSKA ŠOLA NOVA GORICA
SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO
Tehniški šolski center Maribor, Srednja šola in dijaški dom
ŠOLSKI CENTER CELJE, GIMNAZIJA LAVA
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE
ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
GIMNAZIJA LITIJA
GIMNAZIJA MOSTE
GIMNAZIJA ŠENTVID
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Šolski center Šentjur
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA
GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA
GIMNAZIJA PTUJ
GIMNAZIJA VIČ LJUBLJANA
ŽELEZNIŠKA SREDNJA ŠOLA LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Gimnazija Tolmin
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
Ekonomska šola Ljubljana
GIMNAZIJA ORMOŽ
GIMNAZIJA ŠIŠKA
III. GIMNAZIJA MARIBOR
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Ekonomska in trgovska šola Brežice
SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
ŠOLSKI CENTER VELENJE, GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER VELENJE, ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER VELENJE, ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI
Gimnazija Alojz Gradnik Gorica, Zasebna umetniška in splošna gimnazija
Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC GIMNAZIJA
POKLICNA KOVINARSKA IN OBLAČILNA ŠOLA Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM IZOLA
SREDNJA ŠOLA KMETIJSKE MEHANIZACIJE
Šolski center Krško – Sevnica, Gimnazija Krško
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Tehniška gimnazija in zdravstvena šola
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA ZDRAVSTVENA ŠOLA – za ukinitev
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Elektrotehniška in računalniška šola
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
ŠOLA ZA RAVNATELJE – IZOBRAŽEVALNI CENTER ZRSŠŠ
ŠOLSKI CENTER RUDOLF MAISTER KAMNIK GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER RUDOLF MAISTER KAMNIK SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA POKLICNA IN SREDNJA STROKOVNA ZDRAVSTVENA ŠOLA -za ukinitev
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Biotehniška šola
SREDNJA ŠOLA KOČEVJE ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola
Srednja šola Slovenska Bistrica – Dislokacija
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZREČE
Gimnazija Jurija Vege Idrija Podružnična enota Poklicna šola
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE – dodatni prostori
Srednja gostinska šola Radovljica-Tolmin
Izobraževalni center Piramida – Srednja šola za prehrano in živilstvo
Šolski center Kranj – Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZREČE, KOVINARSKA ŠOLA IN ŠOLA ZA GOSPODINJSKE STORITVE
Šolski center Novo mesto – Srednja šola Metlika
Biotehniški center Naklo, srednja šola
ŠOLSKI CENTER VELENJE ODDELEK PRAKTIČNI POUK
Srednja upravno administrativna šola
Srednja šola Domžale – praksa
Šolski center Postojna, dislocirana enota gimnazije, Ilirska Bistrica
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE – ZREČE, GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE
Šolski center Krško-Sevnica – duplikat
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Sevnica
Šolski center Krško – Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna šola
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, enota Ižanska
II. GIMNAZIJA MARIBOR-enota na Cafovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR – enota na Cankarjevi
SREDNJA GRADBENA,GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA – Srednja poklicna šola
SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA – DELAVNICE
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA – enota na Roški
GIMNAZIJA NOVA GORICA
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
ŠOLSKI CENTER VELENJE, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
ISIS Gregorčič
Gimnazija Franceta Prešerna
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Strojna, prometna in lesarska šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
ŠOLSKI CENTER MARIBOR
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA – dodatni prostori
TSP – SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR – enota Vinarska
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA – Center odličnosti za izobraževanje in usposabljanje
Šolski center Kranj, Medpodjetniški izobraževalni center
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Izobraževalni center Piramida Maribor, Medpodjetniški izobraževalni center
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA LJUBLJANA
Vrtec Hansa Christiana Andersena – Enota Marjetica
VRTEC MORJE LUCIJA
VRTEC KRŠKO
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD MANKO GOLAR GORNJA RADGONA
Osnovna šola Veržej, enota s prilagojenim programom
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA
VRTEC MAVRICA IZOLA
VRTEC NOVA GORICA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD VIŠKI VRTCI
VRTEC ZAGORJE OB SAVI
Vrtec Antona Medveda Kamnik
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM
Vrtec Murska Sobota, enota MIŠKE
Vrtec Vodmat
VRTEC ŠENTVID LJUBLJANA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD BOROVNICA
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA
VRTCI BREZOVICA
VRTEC ZELENA JAMA LJUBLJANA
VRTEC TONČKE ČEČEVE CELJE
Vrtec Trbovlje
VRTEC KOPER
Vrtec Koper, Enota Kekec
VRTEC PEDENJPED LJUBLJANA
VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE
VRTEC IG
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
VZGOJNI ZAVOD SLIVNICA PRI MARIBORU
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD BORISA PEČETA MARIBOR
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD VANČKA ŠARHA MARIBOR
VRTEC TEZNO MARIBOR
VRTEC STUDENCI MARIBOR
VRTEC POBREŽJE MARIBOR
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD KOROŠKA VRATA MARIBOR
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD POHORSKI BATALJON LIMBUŠ
VRTCI OBČINE ŽALEC
Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija, enota Prelovčeva
Vrtec Ciciban Novo mesto
Javno vzgojno izobrazevalni zavod Vrtec Semedela
VRTEC MEDVODE
VRTEC ŠKOFJA LOKA
VRTEC ŠOŠTANJ
VRTEC NAJDIHOJCA LJUBLJANA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE
VRTEC LITIJA
Vrtec Jesenice, VVE Angelce Ocepek
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD MLADI ROD LJUBLJANA
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
VRTEC LENDAVA
Vrtec Hansa Christiana Andersena Ljubljana
Osnovna šola Prevole
VRTEC MAVRICA BREŽICE
VRTEC DOMŽALE
VRTEC CICIBAN LJUBLJANA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA
Vrtec Slovenske Konjice
VRTEC MOJCA
VRTEC LAŠKO
VRTEC ANTONIJE KUCLER VRHNIKA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD JELKA LJUBLJANA
VRTEC ZARJA CELJE
Vrtec Tržič
VRTEC CICIBAN SEVNICA
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
OSNOVNA ŠOLA LENART – ENOTA VRTEC
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC
VRTEC ČRNUČE LJUBLJANA
KRANJSKI VRTCI
VRTEC KOČEVJE
VRTEC MORNARČEK PIRAN
VRTEC RIBNICA
VRTEC LA COCCINELLA PIRAN
Vrtec Radenci-Radenski mehurčki
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD GIARDINO D INFANZIA KOPER
VRTEC BELTINCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DEKANI
VRTEC URŠA DOMŽALE
VRTEC TREBNJE
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA
Vzgojno varstveni zavod Ormož – VVE Velika Nedelja
VRTEC VELENJE
Vrtec Škratek Svit
OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
VRTEC MURENČKI, OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
OTROŠKI VRTEC METLIKA
VRTEC MAVRICA VOJNIK
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
VRTEC RIŽANA PRI O.Š. DEKANI
VRTEC LJUTOMER
VRTEC BLED
VRTEC RADEČE
Vrtec Slovenske Konjice, Enota Prevrat
VRTEC IVANČNA GORICA
VRTEC KURIRČEK LOGATEC
VRTEC ZREČE
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ORMOŽ
OŠ dr. Janeza Mencingerja, Enota vrtec Bohinj
VRTEC MENGEŠ
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ŠENTILJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SIMON JENKO KRANJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA ZG. DUPLEK PRI O.Š. DUPLEK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI PODRUŽNICI BILJE O.Š. MIREN
OSNOVNA ŠOLA NAKLO ENOTA VRTEC DUPLJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PREŽIHOV VORANC BISTRICA
OSNOVNA ŠOLA NAKLO, ORGANIZACIJSKA ENOTA VRTEC, VRTEC MLINČEK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
VRTEC OREHEK PRI O.Š. OREHEK
VRTEC MAVČIČE PRI O.Š. OREHEK
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD MURSKA SOBOTA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD DRAVOGRAD
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD CERKNO
VRTEC PTUJ
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC HRASTNIK
VVE pri Osnovni šoli Veržej
VRTEC POSTOJNA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA NAJDIHOJCA PRI O.Š. DOBOVA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOBOVA PODRUŽNICA KAPELE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. GLOBOKO
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŠTORE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA CICIBAN PRI O.Š. VINICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. JANKO KERSNIK BRDO
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. JURIJA VEGE MORAVČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ROJE DOMŽALE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. JELŠANE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRIMSKOVO PRI O.Š. SIMON JENKO KRANJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. MATIJA VALJAVEC PREDDVOR
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PREDOSLJE PRI O.Š. PREDOSLJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŠENČUR
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RAKA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. CERKLJE OB KRKI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. VELIKA DOLINA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RODICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŠMARJE PRI KOPRU
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD PRI O.Š. JOŽE GORJUP KOSTANJEVICA NA KRKI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SENOVO
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TURNIŠČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOBROVA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. POLHOV GRADEC
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. JANKA RIBIČA CEZANJEVCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOB
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA ČEBELICA PRI O.Š. GABROVKA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. STROČJA VAS
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. IVANA CANKARJA LJUTOMER
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PESNICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SLADKI VRH
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. LOVRENC NA POHORJU
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA DVORJANE PRI O.Š. DUPLEK PODRUŽNICA DVORJANE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RAČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. STARŠE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA SONČEK SEMIČ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. STRAŽIŠČE KRANJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. GORNJI PETROVCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. CANKOVA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. FOKOVCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PUCONCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŠALOVCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TIŠINA
OTROŠKI VRTEC PRI O.Š. DESKLE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BRANIK
VRTEC DORNBERK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. MIREN
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PODGORA-KUTEŽEVO
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA KOKRICA PRI PODRUŽNICI O.Š. FRANCETA PREŠERNA KRANJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PODBOČJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA CEPETAVČEK PRI OSNOVNI ŠOLI TONETA PAVČKA MIRNA PEČ
Osnovna šola Prevole, Vrtec Prevole
VRTEC SONČEK ŠENTJERNEJ (K)
VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. VAVTA VAS STRAŽA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŽUŽEMBERK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BRUSNICE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOLENJSKE TOPLICE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. FRANA METELKA ŠKOCJAN
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. STARI TRG OB KOLPI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA ŠKRAT PRI O.Š. STOPIČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SEČOVLJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. KOŠANA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PRESTRANEK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RIBNICA NA POHORJU
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. MUTA
Osnovna šola Muta, VVE Muta
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DR. JANEZA MENCINGERJA BOH. BISTRICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DR. IVAN PRIJATELJ SODRAŽICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BLANCA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BOŠTANJ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SAVO KLADNIK SEVNICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TRŽIŠČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŽELEZNIKI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BISTRICA OB SOTLI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PODČETRTEK
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TREBNJE PODRUŽNICA ŠENTLOVRENC
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. VELIKI GABER
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. KORENA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BOGOJINA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOBROVO
OSNOVNA ŠOLA KANAL – Vrtec Kal nad Kanalom
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. KANAL
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. LUCIJANA BRATKOVIČA-BRATUŠA RENČE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SOLKAN
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. TOMAŽ PRI ORMOŽU
OSNOVNA ŠOLA PIVKA, VRTEC VETERNICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. CIRKULANE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. RADLJE OB DRAVI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. MILAN MAJCEN ŠENTJANŽ
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA ŠAFARSKO PRI O.Š. RAZKRIŽJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŽIRI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. KOBILJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ODRANCI
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. BREZNO PODVELKA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. SIMONA GREGORČIČA KOBARID
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. MIRNA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD MOZIRJE
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD JOŽEFA MASLO ILIRSKA BISTRICA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ILIRSKA BISTRICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI DVOJEZIČNI O.Š. PROSENJAKOVCI
VRTEC LJUBLJANA CENTER ENOTA POLJANE MEDNARODNI VRTEC
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrtec pri Podružnici Cven
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. 16. DECEMBRA MOJSTRANA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. ŽIROVNICA
VRTEC MIŠKOLIN ŠTANJEL (K)
JAVNI VVZ ROGAŠKA SLATINA
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, Vrtec Čriček
OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE, Vrtec Ruše
JVVZ VRTEC PREVALJE
JVIZ OBČINE MOZIRJE OE VRTEC MOZIRJE
Viški vrtci – enota Rožna dolina
VRTEC JARŠE – enota MOJCA
Vrtec Galjevica
Otroški vrtec Ajdovščina
VRTEC TEZNO – ENOTA PEDENJPED
VRTEC TEZNO – ENOTA MEHURČKI
VRTEC TEZNO – ENOTA LUPINICA
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj enota Loka
Vrtec Hansa Christiana Andersena, Enota Lastovica
KRANJSKI VRTCI – vrtec Mojca
KRANJSKI VRTCI – vrtec Janina
KRANJSKI VRTCI – vrtec živ žav
VRTEC KIDRIČEVO
Osnovna šola Trzin, enota vrtec Žabica
Vrtec Sežana
KRANJSKI VRTCI – vrtec Najdihojca
Vrtec Jadvige Golež, Enota Ob gozdu
Vrtec Jadvige Golež, Enota Cesta zmage
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. VIDEM PRI PTUJU
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD JESENICE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOBRNA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. FRANC LEŠNIK VUK SLIVNICA PRI MARIBORU
OSNOVNA ŠOLA PESNICA, VRTEC PERNICA
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. DOBJE
VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI O.Š. PREBOLD
Vrtec Šentjur
Vrtec Vrhovci
Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Ostržek
Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Videk
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Labod
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Ciciban
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Bibe
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka
Vrtec Pedenjped Novo mesto – Enota Rdeča kapica
Vrtec Domžale – enota Ostržek
Vrtec Domžale – enota Mlinček
Vrtec Domžale – enota Palček
Vrtec Domžale – enota Cicidom
Vrtec Domžale – enota Krtek
Vrtec Vodmat – računovodstvo
Vrtec dr. France Prešeren
Vrtec Pod gradom, enota Poljane – Strossmayerjeva
Vrtec Vodmat – enota Klinični center
Vrtec Ledina
Vrtec Pod gradom
Vrtec Domžale – enota Kekec
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Kekec
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Marjetica
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Najdihojca
Vrtec Ciciban Novo mesto – VVE Palček
Vrtec Murska Sobota – Enota RINGARAJA
Vrtec Murska Sobota – Enota Gozdiček
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Tinkara
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna
Vrtec Trnovo
Vrtec Trnovo – enota Karunova
Osnovna šola Janka Kersnika, Vzgojnovarstvena enota MEDO
Vrtec Velenje – Enota Tinkara
Vrtec Miškolin
Vrtec Ptuj, enota Mačice
Vrtec Ptuj, enota Marjetica
Vrtec Koper, enota Ribica
Vrtec Koper, enota Bertoki
Vrtec Koper, enota Pobegi
Vrtec Koper, enota Šalara-Polžek
Vrtec Koper, enota Vanganel-Pikapolonica
Vrtec Ravne na Koroškem
Vrtec dr. France Prešeren, enota Vrtača – Erjavčeva
Vrtec dr. France Prešeren, enota Vrtača – Puharjeva
Vrtec dr. France Prešeren, enota Vrtača – Prešernova
Vrtec Pod gradom, enota Poljane – Poljanska
Vrtec Pod gradom, enota Poljane – Zemljerska
Vrtec Pod gradom, enota Prule – Praprotnikova
Vrtec Pod gradom, enota Prule – Stara Ljubljana
Vrtec Pod gradom, enota Prule – Ulica na Grad
Vrtec Pod gradom, enota Prule – Janežičeva
Vzgojno varstveni zavod Ormož – VVE Podgorci
Vzgojno varstveni zavod Ormož – VVE Miklavž
Vzgojno varstveni zavod Ormož – VVE Ivanjkovci
Vzgojno varstveni zavod Ormož – VVE Kog
Vrtec Otona Župančiča – enota Čurimuri
Javni zavod otroški vrtec Šmarje pri Jelšah enota Mestinje
Vrtec Viški Gaj
Waldorfska šola Ljubljana – enota vrtec
Vrtec Galjevica – enota Orlova
Vrtec Kolezija
VRTEC ZARJA ENOTA ISKRICA
Osnovna šola Trzin, enota vrtec Palčica
Vrtec Domžale – enota Savska
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ
Vrtec Otona Župančiča – enota Živ-Žav
Osnovna šola Šenčur – enota Vrtec Janček
Vrtec Mehurčki
OSNOVNA ŠOLA PIVKA-ENOTA VRTEC
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica
KRANJSKI VRTCI – vrtec Čebelica
Vrtec Radenci-Radenski mehurčki, enota Grozdek
Vrtec Radenci-Radenski mehurčki, enota Vrtec na hribčku
Viški vrtci – enota Hiša pri ladji
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Sneguljčica
KRANJSKI VRTCI – enota Kekec
KRANJSKI VRTCI – enota Čenča
KRANJSKI VRTCI – enota Sonček
KRANJSKI VRTCI – enota Čirče
KRANJSKI VRTCI – enota Ostržek
KRANJSKI VRTCI – enota Ježek
KRANJSKI VRTCI – enota Čira čara
KRANJSKI VRTCI – vrtec Živa žav – enota Biba
VRTEC ANTONIJE KUCLER VRHNIKA – ENOTA BARJANČEK
VRTEC MAVRICA IZOLA – enota Školjka
Vrtec Šentjur, Vrtec Ponikva
VRTEC ANTONIJE KUCLER VRHNIKA – ENOTA ROSIKA
Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Sonček
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Kekec
VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA – enota Rakek
Vrtec Martin Krpan Cerknica, Dislocirani oddelek Grahovo
Vrtec Domžale, enota Racman v OŠ Dragomelj
Vrtec Semedela – enota Markovec
Vrtec Semedela – enota Prisoje
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Palček
Kranjski vrtci – enota Ciciban
Vrtec Koper, enota Ribica, oddelek Bonifika
VVZ Kekec Grosuplje enota Mojca
VVZ KEKEC VRTEC TINKARA
VVZ Koper – Vrtec Delfino Blu – podružnica Semedela
VVZ KOPER – podružnica Hrvatini
Vrtec Sežana – enota Dutovlje
Vrtec Laško – Enota Rimske Toplice
VVZ KEKEC GROSUPLJE, ENOTA PASTIRČEK
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Oblaček
VRTEC LITIJA – enota Soček – Vače
VRTEC KOPER enota RIBICA oddelek VOJKOVO NABREŽJE
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Kamenček
Vrtec Murska Sobota – Enota Čebelica
Vrtec Hrastnik, enota Sonček
Vrtec Hrastnik, enota Lučka
VRTEC VRHNIKA – ENOTA ŽABICA
VRTEC VRHNIKA – ENOTA ŽELVICA
Vrtec Šentjur, Vrtec Hruševec
Vrtec Šentjur, Vrtec Pešnica
Vrtec Šentjur, Vrtec Dramlje
Vrtec Šentjur, Vrtec Slivnica
Vrtec Šentjur, Vrtec Planina
Vrtec Šentjur, Vrtec Blagovna
Vrtec Šentjur, Vrtec Loka pri Žusmu
Vrtec Šentjur – enota Prevorje
Vrtec Šentjur – enota Kalobje
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR – VZGOJNO VARSTVENA ENOTA STORŽEK PREDDVOR
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Livada
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA – enota VIPAVA
Vrtec Škofljica
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Enota Vrtec Vrtiljak
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Enota Vrtec Ciciban
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA PAMEČE
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA LEGEN
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA ŠMARTNO
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA CELJSKA
VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC, ENOTA PODGORJE
Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija, enota Spodnja Idrija
Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija, enota Godovič
Javni vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Idrija, enota Črni Vrh
VVE pri Osnovni šoli Bovec
Osnovna šola in vrtec Apače – Vrtec Apače
Osnovna šola in vrtec Apače – Vrtec Stogovci
Vrtec Murska Sobota
VRTEC ANTONIJE KUCLER VRHNIKA – ENOTA KOMARČEK
Vrtec Sežana – enota Lehte in Jasli
Vrtec Kočevje. VVE Kekec
VVZ KEKEC GROSUPLJE, ENOTA PIKA
VRTEC SEŽANA – enota DIVAČA
VRTEC SEŽANA – enota DIVAČA
VRTEC SEŽANA – enota DIVAČA
VRTEC SEŽANA, enota HRPELJE
VRTEC SEŽANA, enota MATERIJA
VRTEC SEŽANA, enota SENOŽEČE
VRTEC SEŽANA, enota KOMEN
VRTEC SEŽANA, enota ŠTANJEL
VRTEC SEŽANA, enota LOKEV
VRTEC SEŽANA, enota POVIR
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Center
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Ciciban
Vrtec Zagorje ob Savi, Enota Smrkci
Vrtec Jesenice
Osnovna šola Borisa Kidriča, PE Vrtec Kidričevo
VRTEC TONČKE ČEČEVE – Enota Gaberje
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA – Enota Radovljica
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA – enota ob Hublju
VRTEC TONČKE ČEČEVE – Enota Center
VRTEC ZARJA – Enota Mehurček
VRTEC ZARJA – Enota Ringa raja
VRTEC ZARJA – Enota Čira čara
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ – Enota Čardak
VRTEC URŠA – Enota Češmin
VRTEC JESENICE – Enota Cilke Zupančič
VRTEC JESENICE – Enota Julke Pibernik
VRTEC KOČEVJE – Enota Čebelica
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD – ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA – Enota Rozmanova
VRTEC LENDAVA Lendvai Ovoda – DE II
VRTEC LITIJA – Enota Najdihojca
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC – Enota Tabor
VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC – Enota Tičnica
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR – Enota Mehurčki
VRTEC POBREŽJE MARIBOR – enota Kekec
VRTEC POBREŽJE MARIBOR – enota Mojca
VRTEC Nova Gorica – enota Ciciban
VRTEC Nova Gorica – enota Kurirček
VRTEC Nova Gorica – enota Kekec
VRTEC Nova Gorica – enota Centralni vrtec
VRTEC Nova Gorica – enota Čriček
VRTEC PTUJ enota Narcisa
VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM enota Ajda
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA enota Potoček
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA enota Ciciban
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA enota Čebelica
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA enota Trata
VRTEC TRBOVLJE enota Barbara
VRTEC TRBOVLJE enota Ciciban
VRTEC VELENJE enota Ciciban
VRTEC VELENJE enota Lučka
VRTEC VELENJE enota Najdihojca
VRTEC VELENJE enota Vrtiljak
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Polžki
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Pedenjped
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Marjetica
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Mojca
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Cepetavček
Vrtec Antona Medveda Kamnik, enota Rožle
VRTEC KOLEZIJA – enota Murgle
VRTEC MIŠKOLIN
VRTEC MIŠKOLIN enota Rjava cesta
VRTEC PEDENJPED – enota Zadvor
VRTEC VIŠKI GAJ – enota Bonifacija
VRTEC VIŠKI GAJ – enota Kozarje
VRTEC VODMAT – enota Bolgarska
VRTEC VRHOVCI – enota Rožnik
VRTEC ZELENA JAMA – enota Vrba
VRTEC ZELENA JAMA – enota Zmajček
VRTEC CICIBAN – enota Lenka
VRTEC CICIBAN – enota Pastirčki
VRTEC CICIBAN – Enota Mehurčki
VRTEC CICIBAN – enota Ajda
VRTEC CICIBAN – enota Žabice
VRTEC MLADI ROD – enota Čira čara
VRTEC PEDENJPED – enota Zalog
VRTEC ČRNUČE – enota Sapramiška
VRTEC ČRNUČE – enota Gmajna
VRTEC ČRNUČE – enota Sonček
VRTEC MOJCA – enota Kekec
VRTEC MOJCA – enota Tinkara
VRTEC MOJCA – enota Rožle
VRTEC MOJCA – enota Muca
VRTEC NAJDIHOJCA – enota Čenča
VRTEC NAJDIHOJCA – enota Biba
VRTEC ŠENTVID – enota Vid
VRTEC ŠENTVID – enota Mravljinček
VRTEC JARŠE – enota Kekec
Vrtec Slovenske Konjice, enota Tattenbachova
VRTEC MLADI ROD – enota Kostanjčkov vrtec
VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM – enota Solzice
VRTEC NAJDIHOJCA AETERNIA
OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM- Enota vrtec – Enota Pika Nogavička
Scuola materna L’Aquilone – vrtec
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC MAVRICA IZOLA – enota Livade
VRTEC ŠKOFJA LOKA – enota Čebelica
VRTEC PEDENJPED – enota Fužine
VRTEC DRAVOGRAD – enota Robindvor
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA – enota Lesce
VRTEC LAŠKO – enota Debro
OSNOVNA ŠOLA CERKNO, Enota vrtec Cerkno
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK, enota vrtca PRVAČINA
OSNOVNA ŠOLA DORNBERK, enota vrtca PRVAČINA
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SOLKAN, ENOTA TRNOVO
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SOLKAN, ENOTA GRGAR
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, International Kindergarten
Zunanja enota v OŠ Franceta Bevka Tolmin
Zunanja Enota Volče
Zunanja enota Volarje
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Visokošolsko središče Novo mesto
Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE
VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE PRIMORSKE NOVA GORICA
Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Visokošolsko središče Sežana
Visoka šola za varstvo okolja
Visoka šola za varstvo okolja – Velenje
FIŠ – Fakulteta za informacijske študije Novo mesto
FIŠ – Fakulteta za informacijske študije Novo mesto
Akademija za ples
FIŠ – Fakulteta za informacijske študije Novo mesto – lokacija gostinska
FIŠ – Fakulteta za informacijske študije Novo mesto – lokacija Mikrografija
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU – lokacija Ljubljanska cesta
GEA College – Visoka strokovna šola za podjetništvo
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Gea College
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Šola za risanje in slikanje, Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER CELJE VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ELEKTRO – SLOVENIJA, Višja strokovna šola za elektroenergetiko
EDC, Edukacijski center – zavod za strokovno izobraževanje
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola
ACADEMIA,d.o.o.
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Višja strokovna šola
Šolski center Slovenj Gradec – Višja strokovna šola
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola
Šolski center Šentjur – Višja strokovna šola
Izobraževalni center Piramida – OE Višja strokovna šola
Prometna šola Maribor, Višja prometna šola
Višja kmetijska šola Grm Novo mesto
ZARIS – Zavod za razvoj, izobraževanje in svetovanjem, Višja strokovna šola za poslovne sekretarje
Lesarska šola Maribor – Višja lesarska šola
Šolski center Postojna – Višja strokovna šola
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD HERA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, Višja strokovna šola
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Lampret Consulting d.o.o – Višja strokovna šola
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Šolski center Ravne na Koroškem – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER MARIBOR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM – Višja strokovna šola
ZAVOD SV. STANISLAVA ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA LJUBLJANA
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR
RIRO D.O.O. KAMNIK SREDNJA ŠOLA TEKSTILNE USMERITVE PO KONCESIJI
Zavod Antona Martina Slomška
ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI
Zavod Sv. Stanislava, Vrtec Dobrega pastirja
DOBA – Evropsko poslovno izobraževalno središče
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor
Fakulteta za dizajn
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
Visoka šola za dizajn (sedež šole)
VIST, Visoka šola za storitve Ljubljana
Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec – VŠTP
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
DIJAŠKI DOM TABOR LJUBLJANA
Dijaški dom Lizike Jančar
Dijaški in študentski dom Koper
DIJAŠKI DOM TRBOVLJE
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
DIJAŠKI DOM TOLMIN
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
DIJAŠKI DOM IVAN CANKAR LJUBLJANA
DIJAŠKI DOM KOČEVJE
Dijaški dom Maribor
DIJAŠKI DOM POLJANE LJUBLJANA
ZAVOD SV. STANISLAVA, JEGLIČEV DIJAŠKI DOM
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – PE Dijaški dom
DIJAŠKI DOM VIČ LJUBLJANA
DIJAŠKI DOM PTUJ
DIJAŠKI DOM MURSKA SOBOTA
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, enota Dijaški in študentski dom
DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ
DIJAŠKI DOM 26. JUNIJ MARIBOR
DOM ANTONA SKALE MARIBOR
Mladinski dom Maribor – enota V
ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA DIJAŠKI DOM JANEZA BOSKA
MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE
DOM UČENCEV SREDNJE POLICIJSKE ŠOLE LJUBLJANA
DIJAŠKI DOM ŠENTJUR PRI CELJU
DIJAŠKI DOM KRŠKO (začasno zaprt)
DIJAŠKI DOM SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA
DIJAŠKI DOM SREDNJE KMETIJSKE ŠOLE MARIBOR SVEČINA – ZGORNJA KUNGOTA
DOM UČENCEV SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
DIJAŠKI DOM SREDNJE KEMIJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE RUŠE
DIJAŠKI DOM SREDNJE ŠOLE SEVNICA
DIJAŠKI DOM STEKLARSKE ŠOLE ROGAŠKA SLATINA
DIJAŠKI DOM SREDNJE ŠOLE IZOLA
DIJAŠKI DOM SREDNJE KMETIJSKE ŠOLE GRM NOVO MESTO
DOM UČENCEV SREDNJE KMETIJSKE ŠOLE RAKIČAN MURSKA SOBOTA
DIJAŠKI DOM SREDNJE GOZDARSKE IN LESARSKE ŠOLE POSTOJNA
DOM ZA UČENCE SREDNJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR
DIJAŠKI DOM ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA
ŠOLSKI CENTER VELENJE, DIJAŠKI DOM
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA – DIJAŠKI DOM BLED
GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA – ORG. ENOTA DIJAŠKI DOM
Mladinski dom Maribor – enota I
Mladinski dom Maribor – enota II
Mladinski dom Maribor – enota III
Mladinski dom Maribor – enota IV
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA LJUBLJANA – ŠTUDENTSKI DOM
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – Dijaški in študentski dom
Zveza srednjih šol in Dijaških domov Slovenije
MLADINSKI DOM MARIBOR
Splošna bolnišnica Jesenice
Klinični center Ljubljana Interna klinika
Klinični center Pediatrična klinika
Klinični center Klinika za nuklearno medicino
Klinični center Očesna klinika
Klinični center Oftalmološka klinika
Klinični center Ortopedska klinika
Klinični center Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Klinični center Bolnica dr. Petra Držaja
Klinični center Psihiatrična klinika
Klinični center Pediatrična klinika
Zdravstveni dom Ljubljana OE Šiška
Univerzitetni klinični center Maribor
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Klinični center Interna klinika Trnovo
Mariborske lekarne
Klinični center Inštitut za klinično nevrofiziologijo
Klinični center Center za mentalno zdravje
Klinični center Inštitut za diagnostiko in interv. radiologijo
Klinični center Inštitut za medicino dela prometa in športa
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Klinični center Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Zdravstveni dom Ljubljana OE Center
Klinični center Nevrološka klinika
Zdravstveni dom Ljubljana
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Ortopedska bolnica Valdoltra
Zdravstveni dom Ljubljana Enota Bežigrad, OE Črnuče
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
Psihiatrična klinika
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
Klinični center Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (KOPA)
Splošna bolnišnica Celje
Zdravstveni dom Ljubljana Enota Šentvid
Primorska znanstvena fundacija
Klinični center Ljubljana Klinični oddelek za hipertenzijo
Klinični center Ljubljana Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Moste Polje
Klinični center Ljubljana Ginekološka klinika
Zdravstveni dom Ljubljana Enota Vič-Rudnik
Klinični center Ljubljana Klinični inštitut za radiologijo
Zdravstveni dom Ljubljana, Enota SNMP
Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Vič-Rudnik
Klinčni center Ljubljana Tehnično vzdrževalna služba
Klinični center Ljubljana Kirurška klinika
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE MLADOSTNIKE IN STARŠE V LJUBLJANI
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Klinični center Ljubljana Interna klinika
Klinični center Ljubljana Center za medicinsko rehabilitacijo
Klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika
Zdravstveni dom Ljubljana, Enota center
Klinični center Ljubljana Center za intenzivno interno medicino
Klinični center Ljubljana Klinični oddelek za nevrokirurgijo
Klinični center Ljubljana, Interna Klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni
Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa – center za medicin
Klinični center Ljubljana, Gastroenterološki oddelek
Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Šiška
Klinični center Ljubljana-Oddelek za travmatologijo
Klinični center Ljubljana – Klinični oddelek za revmatologijo
Klinični center Ljubljana, klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Klinični center, Klinika za plastično kirurgijo
Klinični center Ljubljana – Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
Nacionalni inštitut za javno zdravje – program SVIT
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Nacionalni inštitut za javno zdravje – Enota Kranj
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE OE Koper
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE OE Nova Gorica
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO – Nova Gorica
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO – Kranj
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO – Ljubljana – Trubarjeva
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO – Koper
Univerza na Primorskem
Univerza na Primorskem, Računalniški informacijski center
Univerza na Primorskem, Fakulteta za managment Koper
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
Univerza na Primorskem Študentski dom Portorož
Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper – študijsko središče Celje
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE – Fakulteta za management
UNIVERZA NA PRIMORSKEM – Laboratorij za preizkušanje olja
UNIVERZA NA PRIMORSKEM – Fakulteta za management Škofja Loka
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Znanstveno raziskovalno središče Koper, enota LABS
Znanstveno raziskovalno središče – Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo
UNIVERZA NA PRIMORSKEM – Znanstveno – raziskovalno središče – Inštitut za dediščino Sredozemlja
Univerza na Primorskem Študentski domovi
Univerza v Novi Gorici
Univerza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za aplikativno naravoslovje
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca
Univerza v Novi Gorici, Šola za vinogradništvo in vinarstvo
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij
Univerza v Novi Gorici – enota Ajdovščina
Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo/Center za raziskave vina

Helpdesk

  +386 1 479 88 00
(working days, 8 AM–4 PM)